3 oktober 2021 Open Dag Dassenhof

Wat jammer dat het regende op  de open dag! Maar wat fijn dat er toch nogal wat geïnteresseerde mensen kwamen kijken, en en luisteren naar wat Thijs te vertellen had. In de wilgenhut heeft hij ook 2 van zijn ‘Verhalen uit het voedselbos’ verteld. (boek komt in het voorjaar uit). Er was maar één (al vrij groot) kind, maar ook de volwassenen vonden het leuk om naar te luisteren.

Op  de foto zie je de andere telers. Dit stuurden we naar De Brug:

 In het groene  gebied ussen Nijmegen en Malden zijn al verschillende (kleine) boeren bezig met ‘herstellende landbouw’: geen bestrijdingsmiddelen  of kunstmest en niet spitten, zodat het bodemleven weer goed op gang kan komen en de bodem CO2 opneemt in plaats van afgeeft: goed voor het klimaat.
Het regende de hele dag maar toch hadden we een gestage stroom geïnteresseerde bezoekers waarvan een aantal zich al hebben opgegeven als klant. 
Op de foto zie je van l. naar r, zittend, Joke Feenstra van de Heerlijke Bosgaard, Ingrid Loman van het Heerlijke Land, Marion Boenders van Kiemkracht64, Sam Emons van Gelukkige Groentes.
Staand van l. naar r.: Kien van Hövell van Grootstal, Ricardo en Anne van Bodemzicht, Ceciel Geerards van de snijbloementuin Grootstal,  Thijs Goverde van de Dassenhof en Paul Dirven van Werelds.
De eerste,  en de laatste twee zijn voedselbossen; die zijn nog niet elke week open want die hebben wat meer tijd nodig om te groeien.
Geerte de Bruijne paste op de winkel ‘Het Grootstalletje’ terwijl deze foto gemaakt werd.
Meer info over deze bedrijven op www.stadslandbouwkopvanmalden.nl
The following two tabs change content below.

Thijs Goverde

Laatste berichten van Thijs Goverde (toon alles)