Dorpshuis Kerstendal: Kerstendalseweg 17, Berg en Dal
11/05/2019 : 13:30 -16:30
Natuurlijk boeren in de Meerwijk

Natuurlijk boeren in de Meerwijk

Op zaterdagmiddag 11 mei wordt in Dorpshuis Kerstendal een informatiebijeenkomst gehouden over een bijzonder landbouwproject aan de Postweg in Berg en Dal. De Ploegdriever en Bellefleur Boomgaardbeheer presenteren kansrijke ideeën voor agrobosbouw op de landbouwpercelen die eigendom zijn van de gemeente Nijmegen. Agrarische productie kan in deze landbouwenclave in de Meerwijk uitstekend samen gaan met hoge natuurwaarden. Omwonenden en belangstellenden worden uitgenodigd om mee te denken en te participeren bij de uitvoering.

Agrobosbouw is landbouw waarin struiken en bomen een rol spelen. Deze houtige gewassen kunnen noten, vruchten en/of hout produceren. Ze kunnen ook bijdragen aan de vruchtbaarheid van de bodem of als leefgebied fungeren voor nuttige insecten. De ouderwetse hoogstamboomgaard is een vorm van agrobosbouw. Een andere vorm is een strokenteelt met grasland of graanteelt tussen rijen noten- of vruchtenbomen. Momenteel is er veel belangstelling voor een bijzondere vorm van agrobosbouw, het voedselbos. Dit productiesysteem groeit uit tot bos en zal daarom hier, in het fraaie halfopen landschap, niet worden toegepast. Er wordt wel gedacht aan een voedselbosrand in de overgang naar het aangrenzende bos.

De Ploegdriever heeft veel ervaring met het beheer van landschapselementen en natuurterreinen in het agrarisch landschap. Bellefleur is gespecialiseerd in biologische fruitteelt. Dit project biedt mogelijkheden voor natuurvriendelijk agrarisch beheer met bloemrijk grasland en akkerkruiden. Het kan een proefgebied worden voor natuurinclusieve landbouw. Er zal ook geëxperimenteerd worden met vormen van circulaire landbouw. Voorbeelden daarvan zijn het terugbrengen van organische reststoffen uit het gebied, denk aan bermmaaisel, in de voedselketen en de lokale afzet van landbouwproducten.

Een belangrijke voorwaarde voor het project is de zichtbaarheid en de mogelijkheden voor burgers om mee te denken en te participeren bij de uitvoering. Voorafgaande aan de informatiebijeenkomst, die om 15.00 uur begint in het dorpshuis, kunnen belangstellenden een veldbezoek brengen onder begeleiding van Bart Willers en Arno van der Kruis. Verzamelen om 13.30 uur bij het parkeerterrein van Hotel Erica, Molenbosweg 17. Het adres van het dorpshuis is Kerstendalseweg 17 in Berg en Dal.

————————————————————————————–

Informatie: Arno van der Kruis, tel: 0612619049

Kaart wordt geladen...

Meer zien van dit soort activiteiten respectievelijk meer zien van dit bedrijf of deze organisatie: