Alterra Rapport

Empirisch onderzoek naar de relatie mens/natuur/groen, Wageningen universiteit, 2011

In opdracht van het ministerie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Het rapport geeft een overzicht van  de empirische onderzoeksresultaten. Daarnaast behandelt het betrokkenheid en draagvlak voor natuur en natuurbeleid; de verschillende visies op natuur; burgerparticipatie initiatieven.

link naar pdf