Moestuin ten huize van …

De cursus ecologisch moestuinieren voor beginners is een goede opstap voor “moestuin ten huize van.” De moestuin ten huize van bestaat uit 6 praktische sessies uitgesmeerd over een jaar en wordt ingevuld met wat het seizoen te bieden heeft. Wintersessie eind januari/begin februari: teeltplanning, inrichting en indeling van de moestuin, ontginning Maart: vroege teelten als … Lees verder