BACSAC-pakket voor scholen

Update 2018: helaas, website bestaat niet meer.
Gevonden: bedrijf BACSAC: http://www.bacsac.nl/schoolproject-bacsac-schooltuincoach-moesie-crowdfunding/info-schoolproject/

Scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang hebben geen of nagenoeg geen budget voor dit soort projecten. Daarom bieden wij een gesponsord pakket aan aan alle geïnteresseerde scholen, kinderdagverblijven en BSO’s. Het enige wat de geïnteresseerde school, kinderdagverblijf of BSO hoeft te doen is zich aanmelden voor het moestuinproject en ervoor zorgen er ruchtbaarheid wordt gegeven aan dit initiatief via de schoolkrant of schoolwebsite bij de ouders/verzorgers. De bedoeling is dat ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, vrienden, bekenden en bedrijven gaan doneren aan het moestuin lespakket van de school waar een voor hen bekend kind naar school gaat. Iedere donatie vanaf 2,50 euro is welkom.

Wij maken dan een applicatie op onze site waar iedereen kan zien hoe het staat met de crowdfunding van zijn aangevraagde moestuinpakket. Is het doel van de funding bereikt dan wordt het moestuinpakket afgeleverd bij de school en kunnen zij beginnen met het educatieve lespakket. Het moestuin programma start in maart, exacte datum volgt nog.

Via social media zoals facebook, hyves en twitter kunnen de familieleden en bekenden aandacht vragen voor het project waaraan zij gedoneerd hebben. Je zult zien dat social media zijn werk gaat doen voor het moestuin schoolproject van uw kind. Startdatum van het moestuinproject is maart 2012, daarom willen we zo snel mogelijk beginnen met het fundraisen voor de scholen.

De kosten van het totale schooltuin pakket bedragen slechts € 130,-

 

 

 

 

 

Share This