Ontmoeting met Harriet Tiemens

Meer info? zie https://www.participatiekaart.nl/nijmegen/(2019-03)-nieuwe-mollenhutseweg-eetbaar-grootstal/

25 juni 2014
Interview Nijmegen 1 met Vera, coordinator Eetbaar Grootstal
Interview Nijmegen 1 met Vera, coordinator Eetbaar Grootstal

N.a.v de uitspraak van Jetta Klijnsma; later nam ze die uitspraak terug: ”Uiteraard heb ik niet het beeld willen oproepen dat mensen een moestuin nodig hebben als aanvulling op hun pensioen. In het interview heb ik duidelijk willen maken dat het een goed idee is als men nadenkt over de eigen oudedagsvoorziening”, zegt Klijnsma.  Zie hieronder de reactie van Vera: of: https://www.youtube.com/watch?v=SaQI0_alC3I&feature=youtu.be&t=3m55s Meer lezen over zelfvoorzienend leven: http://t-over-leven.dansfans.be/index.php/zelfvoorzien-m2 http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=8525#posReactie http://t-over-leven.dansfans.be/index.php/ieder-zijn-tuin


Meer
23 mei 2014
Dag van de Stadslandbouw
Dag van de Stadslandbouw

Op de foto enkele bezoekers op de dag van de stadslandbouw (17 mei 2014).  Buurtmoestuin Eetbaar Grootstal was die ochtend open voor deelnemers van de fietsexcursie. Daarnaast hadden we begin mei bij onze omwonende buren aangebeld om ze persoonlijk met een flyer uit te nodigen een kijkje te komen nemen in de normaalgesproken afgesloten tuin. Deze uitnodiging werd op prijs gesteld. Gedurende de uiteindelijk zonovergoten ochtend was het een gezellig komen en gaan van bezoekers. Mensen kregen een rondleiding en konden gezellig een kopje koffie of thee drinken met iets lekkers erbij.


Meer
24 juni 2013
B&W op bezoek
B&W op bezoek

Buurtmoestuin Eetbaar Grootstal was op dinsdag 4 juni een van de onderdelen van het wijkbezoek Grootstal door het college van B en W. Het thema was “Grootstal: een wijk in verandering”. De fietstocht door de wijk ging dan ook langs een aantal interessante nieuwe ontwikkelingen. Waar de buurtmoestuin er natuurlijk één van is. Het gezelschap verzamelde bij de kindcampus en na enkele toelichtingen door het college, wijkbeheerder en de wijkmanager fietsten we eerst naar de buurtmoestuin. Daar vertelde Vera Ros in het kort iets over het ontstaan van de buurtmoestuin, waarom het zo succesvol initiatief is en natuurlijk over de enorme belangstelling hiervoor. Daarna een korte rondleiding over de smalle paadjes in de tuin. Men was zeer te spreken over dit prachtige initiatief en de zichtbare resultaten. Het was erg leuk om tijdens de fietstocht in gesprek te raken met de collegeleden, wijkmanager, wijkbeheerder en andere deelnemers en nog diverse vragen te kunnen beantwoorden. Zo ...


Meer
1 mei 2013
Eetbaar Grootstal aan de slag!
Eetbaar Grootstal aan de slag!

Voor bewoners in de wijk Grootstal die een kijkje over de heg nemen, is het inmiddels duidelijk te zien. Er wordt flink gewerkt in de buurtmoestuin aan de Nieuwe Mollenhutseweg. Met een prachtig tuinontwerp werd de tuin opgedeeld in de diverse tuintjes. Daarna is er ondanks de langdurige winter hard gewerkt om al het onkruid te verwijderen en de grond te bewerken. We waren blij dat het eindelijk voorjaar werd. De meeste percelen zijn inmiddels ingezaaid en her en der komt er al van alles op uit de grond. Met enkele spontane initiatieven was het gezamenlijk inkopen van mest, het aanleggen van gemeenschappelijke paden en het afvoeren van grof tuinafval vlot geregeld. Enkele mensen gingen aan de slag om de waterleiding door te trekken en van stevig restmateriaal een prikbord te maken. Een idee voor een logo werd door weer een ander groepje uitgewerkt. Op 12 maart richtten we de Vereniging Buurtmoestuin ...


Meer
21 januari 2013
Eetbaar Grootstal én Hatertse Hei
Eetbaar Grootstal én Hatertse Hei

Aanvankelijk was eetbaar Grootstal gestart voor een eetbare tuin aan de Nieuwe Mollenhutseweg. Ongeveer tegelijkertijd bleek er ook een buurtinitiatief te zijn gestart in Hatertse Hei. De initiatiefnemers hebben elkaar inmiddels gevonden en werken enthousiast samen. De belangstelling bleek verrassend groot. Voor de beide terreinen meldden zich maar liefst meer dan 30 mensen aan. Half januari was de gezamenlijke startbijeenkomst. Aan de Nieuwe Mollenhutseweg zijn de deelnemers inmiddels bezig met een plan om de tuin in te richten en het terrein gebruiksklaar te maken. Naast aparte volkstuintjes komt er ook een gemeenschappelijke deel. Het terrein is besloten en alleen toegankelijk voor deelnemers. Direct omwonenden werden eind november met een aanbelactie en een flyer geïnformeerd over de plannen. Deelnemers konden het terrein verkennen tijdens een rondleiding in december en een in januari. Vooruitlopend op het tuinplan, hebben de deelnemers alvast de eerste afspraken op papier gezet. De buurtmoestuin in Hatertse Hei komt rondom ...


Meer
8 december 2012
Eerste kennismaking met deelnemers
Eerste kennismaking met deelnemers

Op een prachtige decemberdag kwamen de eerste deelnemers bij elkaar op het terrein. De belangrijkste deelnemer – de tuin zelf – hield zich echter stil en verborgen onder een dik pak sneeuw. Ze maakten kennis met elkaar en de eerste afspraken werden gemaakt. Meer weten over dit initiatief? Neem contact op met Vera Ros, contactpersoon, telefoonnummer 024 355 30 17 of 06 514 81 289.


Meer
27 november 2012
Op zoek naar deelnemers
Op zoek naar deelnemers

filmpje gemaakt op 26-11-2012


Meer
15 november 2012
Deelnemers gevraagd voor eetbare tuin Grootstal
Deelnemers gevraagd voor eetbare tuin Grootstal

Enkele buurtbewoners in de wijk Grootstal hebben een mooie plek gevonden voor een eetbare tuin in hun wijk. In november 2012 zijn zij benaderd door een stichting die onlangs een pand aan de Nieuwe Mollenhutseweg in gebruik nam. Deze stichting huurt het pand van de gemeente. Om het pand ligt een flink (momenteel verwilderd) terrein, groot genoeg voor volkstuintjes, buurtmoestuin of een combinatie. De stichting is benieuwd naar de uitwerking van dit initiatief van buurtbewoners en de gemeente ziet dit soort initiatieven graag. Onder voorbehoud van een definitieve toezegging van de stichting volgend voorjaar, hebben de initiatiefnemers wel toestemming gekregen om nu al aan het werk te gaan. In samenspraak met de huidige, enthousiaste, tuinvrouw kunnen deze buurtbewoners alvast beginnen om het terrein gebruiksklaar te maken. Daarnaast gaan zij aan de slag om een plan te maken voor het terrein en de organisatie van de eetbare tuin. Meedoen? De initiatiefnemers zijn op zoek ...


Meer