Buurtmoestuin Limos

Sinds mei 2017 van start: buurtmoestuin Limos. Deze buurtmoestuin komt voort uit de werkgroep openbare ruimte door woningbouwstichting “De Gemeenschap” ingesteld in het kader van het groot onderhoud in de Spoorbuurt.

Initiatiefnemer Anita Kuppens heeft in het verlengde van deze werkgroep een groep enthousiaste buurtbewoners bij elkaar gebracht die in mei 2017 zijn gestart met de buurtmoestuin op het Limosterrein.
Deze groep bestaat uit zeven mensen waarvan er een aantal wonen in de Spoorbuurt, een aantal wonen op het Limosterrein of daar niet al te ver vandaan.
De mensen die deel uit maken van deze kerngroep zijn Inge van Casteren, Ad Dingemanse, Wim Hamersma, Anne Ubbink, Gabrielle Thijsen, Els Aalbers en Anita Kuppens.
Met deze buurtmoestuin willen we onder andere onderlinge contacten in de buurt bevorderen door mensen de mogelijkheid te bieden mee te werken in de tuin.
Foto’s zomer 2020:

Foto’s 2017

Contactpersoon: Anita Kuppens
E-mail: buurtmoestuinlimos@gmail.com

Lees meer over deze buurtmoestuin en andere in Nijmegen oost op https://www.nijmegen-oost.nl/groep/moestuinen-oogst