Stukje verwilderd terrein bij bedrijventerrein Winkelsteeg

De gemeente overwoog, november 2011, op ons verzoek een stuk verwilderd terrein bij bedrijventerrein Winkelsteeg net ten zuiden van de Graafseweg in bruikleen te geven. Echter in maart 2011 ontvingen we een email: Uit navraag bij mijn collega’s van de afdeling Stadsontwikkeling blijkt, dat de strook groen langs het kanaal in het beleidstuk ‘de groene … Lees verder