Nieuwsbrief no 2, december 2011

Beste geinteresseerde in Eetbaar Nijmegen, Ruim drie weken na de vorige nieuwsbrief is er weer volop nieuws te melden.  Op 1 december spraken Rian en Karla met wijkbeheerder Jolande Spierings  over mogelijkheden voor een buurttuin in Neerbosch Oost. De gemeente heeft daar zelf niet veel grond.  Een verwilderd stukje terrein op het industrieterrein in Hatert … Lees verder

Verslag landelijke bijeenkomst over buurttuinen

Op 8 december organiseerde Movisie in Utrecht een bijeenkomst over buurttuinen. Uit het verslag een paar voorbeelden: Jacqueline van der Lubbe (Green&So) was procesadviseur en ontwerper bij de gemeenschapstuin in Hoogvliet. De gemeenschapstuin is een samenwerking tussen de dienst sociale zaken, woningcorporatie Woonbron, de deelgemeente, het welzijn en de brede school. In werkateliers wordt gekeken naar de voorkeuren, mogelijke rollen en sfeer. Een … Lees verder

Gesprek met wethouder Van der Meer, 20-12-2011

Vanmorgen legden Romilda en ik ons plan voor aan Jan van der Meer, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water. Helaas was hr Hustinx, hoofd milieu, verhinderd. In een half uur tijd wisselden we ideeën uit.  Bij binnenkomst legde Van der Meer het boek “De Hongerige Stad”van Carolyn Steel op tafel. Gekregen … Lees verder

Stukje verwilderd terrein bij bedrijventerrein Winkelsteeg

De gemeente overwoog, november 2011, op ons verzoek een stuk verwilderd terrein bij bedrijventerrein Winkelsteeg net ten zuiden van de Graafseweg in bruikleen te geven. Echter in maart 2011 ontvingen we een email: Uit navraag bij mijn collega’s van de afdeling Stadsontwikkeling blijkt, dat de strook groen langs het kanaal in het beleidstuk ‘de groene … Lees verder

Voorjaarscursus Biologisch Moestuinieren

MoetJeProeven: Martina Dekkers, Landgoed Grootstal De cursus wordt gegeven op zaterdagochtend van 9.30 u. tot 12.30 u. (evt. kan de cursus een half uur later starten i.v.m. reistijden van deelnemers). De data zijn: 17 en 31 maart, 14 en 21 april en 12 mei. In maart en bij slecht weer kunnen we gebruik maken van een … Lees verder

Participatiekaart

Een nieuw initiatief waarmee je heel snel allerlei burgerinitiatieven in de openbare ruimte kunt vinden. Bekijk de participatiekaart in een apart scherm.

Nieuwsbrief no 1, november 2011

Beste geinteresseerde in Eetbaar Nijmegen, Deze nieuwsbrief bevat allerlei nieuws op het gebied van eetbare tuinen in het algemeen en van Nijmegen in het bijzonder. Hij verschijnt als er genoeg te melden is, het streven is maximaal eens per maand. We hopen u hiermee op de hoogte te houden. U kunt zich onderaan de mail … Lees verder

Rotterdam, Schiebroek Zuid: plan voor zelfvoorzienende wijk

De uniek integrale visie transformeert de wijk gedurende 30 jaar naar een zelfvoorzienend en duurzaam woongebied. Het visieplan verbindt sociaal-economische programma’s met bewezen technologieën tot een gesloten stedelijk metabolisme. Energie en water worden lokaal opgewekt en de meeste afvalstromen worden ter plaatse verwerkt. Stadslandbouw is de ‘biologische motor’ die het gebied op veel onderdelen in beweging … Lees verder

GB: Totnes: In Totnes mag iedereen overal gewassen verbouwen

 In de Klimaatbijlage van het NRC van 26-27 november stond een artikel over Transition Towns. Hieruit: “In het Britse dorpje Totnes mag sinds kort iedereen overal gewassen verbouwen. Langs straten, fietspaden, bij het gemeentehuis, in het park. “Er is maar één regel”, zegt initiatiefnemer Rob Hopkins. “Iedereen mag oogsten wat hij wil”.   

Amsterdam: Sarphatipark

Uit het Sarphatiparkblog:  Eerst hebben we een flinke sterappelboom in het bij-en-vlinderplantsoen geplaatst. Daarna zijn we naar het bospaadje gegaan. In een park houden hoge bomen plotseling op, en dan begint het grasveld. Dat grasveld is in dit geval trouwens plat gelopen. In de natuur is er een natuurlijke overgang van hoge bomen naar lage … Lees verder