Communityfarm Land van Ons

Land van Ons is een landelijke coöperatie met inmiddels 12.000 leden. Het burgerinitiatief koopt landbouwgrond voor herstel van biodiversiteit en landschap.

De coöperatie  is voornemens om het melkveebedrijf Nieuw-Zeeland in Millingen aan de Rijn aan te kopen, na goedkeuring van de leden. Deze 75 hectare strak grasland wordt de komende jaren omgebouwd tot een gemengd bedrijf. Met minder koeien, meerdere diersoorten, diverse soorten akkerbouw, heggen, struiken en (fruit)bomen.
Zie het artikel in de Gelderlander van 21 april 2021.

Binnenkort zendt 1Vandaag een item uit over deze aankoop, dit is hier al te bekijken.

Nu al wijden enkele tientallen ondernemers in het Rijk van Nijmegen zich aan de productie van lekker, duurzaam en natuurinclusief voedsel, gericht op afzet in de eigen regio. Op Eetbaar Nijmegen vind je het overzicht met de vele prachtige initiatieven. En steeds weer dienen zich nieuwe, vaak jonge, enthousiaste ondernemers zich in onze regio aan, naarstig op zoek naar geschikt boerenland. De investering van Land van Ons biedt enkele van deze ondernemers de kans om hun idealen waar te maken. Zij kunnen daadwerkelijk te laten zien dat de productie van ons eten hand in hand gaat met een gezonde bodem, een rijk insectenleven en een bloeiend, mooi landschap.

De ambassadeurs van Land van Ons in Rijk van Nijmegen voeren actie om inleggers van bedragen (van klein tot groot) aan te trekken. Dit heeft tot nu toe al 1.5 miljoen aan concrete toezeggingen opgeleverd. Ook interesse? mail naar bestuur@landvanons.nl

Meer informatie over deze boerderij en hoe Land van Ons werkt: website van Land van Ons.