Wie zijn wij?

Eetbaar Nijmegen is begonnen in 2010 als werkgroep “eetbare tuinen” van Transition Town Nijmegen. Drijvende kracht tot oktober 2020 was Karla Mulder en afhankelijk van de activiteit haakten meer mensen aan. Zo organiseerden we activiteiten voor de publieksdagen stadslandbouw Nijmegen, Reclaim the Seeds Nijmegen, voor de Green Capital Challenge Voeding.
In 2015 kregen we subsidie van de gemeente om 10 voortuinen eetbaar te maken. Dat was de reden voor een aparte website: kjjm.nl/permablitz/. Inmiddels staan hier 37 tuinen op, met allemaal een verhaal en foto’s van begin- en eindsituatie.
Eetbaar Nijmegen zit ook op Facebook en Twitter.

Onder andere de volgende personen werk(t)en mee: Greet Goverde, Carin Hereijgers, Elly Janssen, Jeanine van Kollenburg en Romilda van der Wal. Ook deden studenten wel eens stage bij Karla.
Karla is verhuisd uit Nijmegen maar nog steeds achter de schermen betrokken.

Afgelopen jaren heeft Arianne Doeleman de activiteiten voor Eetbaar Nijmegen voortgezet, onder andere het actualiseren van de website met het overzicht van initiatieven, moestuinen enzovoorts. Daarnaast verzorgde ze de nieuwsbrieven, publiceerde evenementen en was ze aanspreekpunt en ‘de ogen en oren in het veld’. Vanaf april 2023 heeft Linda Louwissen het stokje van Arianne overgenomen en is nu aanspreekpunt voor Eetbaar Nijmegen.

In september 2022 is in opdracht van de gemeente Nijmegen een Plan van Aanpak Voedselloket Nijmegen  opgeleverd, en in april 2023 is gestart met de uitvoering daarvan. Het loket wordt vormgegeven vanuit Eetbaar Nijmegen en Linda Louwissen verricht hiervoor de werkzaamheden. De gemeente Nijmegen biedt hiermee een mooie kans om alles wat Eetbaar Nijmegen heeft neergezet verder door te ontwikkelen. Op 22 juni 2023 heeft Cilia Daemen het het loket dadwerkelijk geopend en aangekondigd dat het netwerk door zal gaan onder een nieuwe naam: De Streek Op Tafel. In de 2e helft van 2023 volgt meer informatie hierover.

De belangstelling voor stadslandbouw groeit en we zijn op zoek naar versterking!
We zoeken concreet 1 of 2 mensen die Fietsen voor mijn eten Nijmegen e.o. gaan invullen.
Ook zoeken we 1 of 2 mensen die soms een nieuwsberichtje schrijven, bijv. een interview met een teler of tips over zelf groente verbouwen.

Wil je ook meehelpen aan het levendig houden van De Streek Op Tafel? Van harte welkom, stuur een naar info@destreekoptafel.nl!