Deventer: de oude ijsbaan

Het terrein van de voormalige ijsbaan lag al ruim 15 jaar braak in afwachting van een bestemming als woontoren, dat plan sneuvelde in 2010 met het uitbreken van de crisis in de bouwsector.

In afwachting van het weer aantrekken van de woningmarkt, heeft het terrein tijdelijk een groene en sociale functie gekregen van B&W.
Naar schatting gaat het over een periode van zeker vier jaar.
Een projectgroep bestaande uit Cambio, OBB (ingenieursbureau voor natuurlijk spelen) en Transition Town Deventer ging er mee aan de slag in goed overleg met omwonenden.

Het terrein is geopend op 25 juni 2011. Lees meer over eetbaar Deventer en zie ook: www.deoudeijsbaan.nl: