Een bijenstal in Elst?

Een bericht van Els Mathijssen

Willen jullie stemmen voor een bijenstal, imkerbenodigdheden, bloemenweides en een educatief programma rond bijen? Landerij De Park, cen trum voor natuurbeleving in Elst, doet mee aan een wedstrijd ​van Unive ​en wil graag de hoofdprijs in de wacht slepen. Daar hebben we nog veel voor stemmen nodig. Stemmen kan ​met meerdere e-adressen ​tot 12 juni 12 uur op http://www.stichtingvoorelkaar.nl/elst.