Eetbaar Grootstal én Hatertse Hei

Aanvankelijk was eetbaar Grootstal gestart voor een eetbare tuin aan de Nieuwe Mollenhutseweg. Ongeveer tegelijkertijd bleek er ook een buurtinitiatief te zijn gestart in Hatertse Hei. De initiatiefnemers hebben elkaar inmiddels gevonden en werken enthousiast samen. De belangstelling bleek verrassend groot. Voor de beide terreinen meldden zich maar liefst meer dan 30 mensen aan. Half januari was de gezamenlijke startbijeenkomst.

Aan de Nieuwe Mollenhutseweg zijn de deelnemers inmiddels bezig met een plan om de tuin in te richten en het terrein gebruiksklaar te maken. Naast aparte volkstuintjes komt er ook een gemeenschappelijke deel. Het terrein is besloten en alleen toegankelijk voor deelnemers. Direct omwonenden werden eind november met een aanbelactie en een flyer geïnformeerd over de plannen. Deelnemers konden het terrein verkennen tijdens een rondleiding in december en een in januari. Vooruitlopend op het tuinplan, hebben de deelnemers alvast de eerste afspraken op papier gezet.

De buurtmoestuin in Hatertse Hei komt rondom jongerencentrum de Mix waar ook de Sterrenwacht gevestigd is. Deze tuin krijgt een meer open karakter. Inmiddels is er voor dit terrein ook een groepje buurtbewoners aan de slag om de nodige afspraken met de gemeente te maken. Het ziet ernaar uit dat ze daadwerkelijk dit voorjaar aan de slag kunnen. Voor belangstellenden is er een rondleiding gepland op 2 februari van 10.30 tot 11.30 uur.

Strikt genomen liggen de beide terreinen ieder in een andere wijk, maar voor wie de buurt kent, weet dat ze vrij dicht bij elkaar liggen. Het nieuws over de eetbare tuinen is ook te volgen via het gezamenlijke wijkblad “de Heistal”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Ros, telefoonnummer 024 355 30 17, mobiel 06 514 81 289 of met Paul Reuling (Tandem), telefoonnummer 024 365 01 70, mobiel 06 533 290 25.