Japanse duizendknoop

Foto’s uit buurtmoestuin Grootstal, waar ze hem inmiddels goed hebben weten terug te dringen, door hem telkens uit te trekken/af te knippen.

De plant schijnt volgens sommigen ook helende krachten te hebben, niet volgens het farmacotherapeutisch kompas

De jonge, nog niet volgroeide stengels zijn eetbaar, ze smaken enzijn te bereiden als rabarber. Ontdoe ze van de bladeren. Kook ze kort.
Recept crumble

Deze plant wortel 3 meter diep en groeit in het groeiseizoen 1 meter in 3 weken tot hij uiteindelijk 1 a 3 meter hoog is. Hij is sterker dan alle andere planten en heeft in o.a. Nederland geen natuurlijke vijanden. Laat je hem zijn gang gaan, dan is je hele tuin straks één bos! In juli en augustus krijgt de plant mooie witte bloemen. En erger nog: hij dringt huizen binnen, rioleringsbuizen, gaat zelfs door asfalt.

Bestrijdt hem: onderstaande aanwijzingen gevonden op: http://databank.groenkennisnet.nl/japanse_duizendknoop.htm

De plant is sterk woekerend, en zodra hij gevestigd is, vrijwel onuitroeibaar.
De Japanse duizendknoop is door zijn groeikracht en relatieve ongevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen moeilijk te doden op plekken waar hij eenmaal goed gevestigd is (= meer dan 50 stengels). Bestrijding is gebaseerd op (een combinatie van) drie tactieken en is een meerjarenplan (minimaal drie jaar):

  • maaien en afvoeren: best omstreeks bloeiperiode (augustus tot september) of meermaals per jaar. Opgepast: het maaisel mag niet vermengd worden met gewoon groenafval, daar elk stukje opnieuw kan uitlopen tot een nieuwe kolonie!
    Bij meermaals maaien is eenmaal per vier weken maaien in eerste instantie erg effectief: de plant wordt dan gemaaid als er veel energie in nieuwe spruiten is gestopt, maar deze spruiten nog geen energie aan de wortels terug hebben kunnen leveren. Om de plant volledig kwijt te raken zal uiteindelijk elke 14 dagen moeten worden gemaaid.
  • bedekken: best in het begin van de winter door te bedekken met een flexibele, niet-lichtdoorlatende materie. Opgepast: de randen van de oude stengels zijn messcherp en prikken makkelijk door de meeste materialen heen! Niet-flexibele materialen (bv. betonplaten) moeten absoluut glad zijn, want de minste spleet is genoeg om de plaat te doen barsten. Tot op 7 meter van de afdekking kunnen nieuwe scheuten ontstaan, controle blijft nodig.

Nog meer links: