laatste perenpluk Waalgaard

Derde weekend van september; laatste peren plukken in de Waalgaard in Weurt.
Vanaf de dijk heb je mooi zicht op de permacultuur boomgaard. Het recreatieve programma houdt in dat we een mooi verhaal krijgen over de plannen met de plek. We drinken onze zelf meegebrachte koffie in het zonnetje op. En plukken in korte tijd ons tasje vol met lekkere Doyenne en Conference peren. Met onze bijdrage van 7,50 steunen we ook de ontwikkeling van de Waalgaard.

voedselbosboeren
Joke Feenstra, een van de twee initiatiefnemers, vertelt: “Omdat ik op landgoed Grootstal een voedselbos wil beginnen volgde ik in 2017 een cursus voedsel uit het bos. Ik vind een voedselbos zoals Ketelbroek heel mooi maar het is wel zo dat alleen de eigenaar weet wat waar staat en wanneer iets rijp is. Mijn idee was dus dat ik een ontwerp in overzichtelijke rijen wilde maken en soorten bij elkaar wil zetten die in het zelfde seizoen rijp zijn. Zo kunnen de oogstdeelnemers makkelijk hun weg vinden.
In 2019 werd dat idee als casus in zo’n zelfde cursus gebruikt. Daar ontmoette ik mijn huidige collega en mede-initiafnemer Frank de Gram. Hij komt vanuit Pluryn en bracht het idee in om met mensen als dagbesteding in de boomgaard te werken.
De aanleg van het voedselbos op Grootstal liet nog op zich wachten. We kunnen daar volgend jaar mee beginnen.”

coöperatie
Frank had het perceel aan de Scharsestraat in Weurt al langer in het vizier. Toen dit te koop kwam richtte hij met Joke de coöperatie Arbres op. Een private investeerder leverde de lening om het perceel te kunnen aankopen. De coöperatie geeft 60 certificaten uit à 5.000 euro. Gezocht wordt naar meer mensen die willen investeren in de duurzame gaard, om het huidige ledenaantal van 3 uit te breiden. Ook andere mensen die bijvoorbeeld oogstdeelnemer of vrijwilliger willen worden, een werkervaringsplaats zoeken of perensap of een perenboom willen kopen zijn welkom.

spoedcursus snoeien
Begin 2020 leerden Joke en Frank in rap tempo snoeien. In mei kwam het perceel in bezit van de coöperatie. Er ging meteen een rij nieuwe aanplant de grond in, om als showcase te dienen voor de toekomstige permacultuur boomgaard. Groepjes van verschillende bomen en struiken die samen 1 systeem vormen en in dezelfde periode rijp zijn. Ook eenjarige gewassen zoals suikermais zijn ingezaaid. Het is heel goede grond en het al aanwezige druppelsysteem is belangrijk om de nieuwe aanplant de eerste drie jaar van water te voorzien.

plukkers
Het ontwerp van Frank voor de voedselbosboomgaard ligt klaar. Deze winter willen Joke en Frank een derde van de perenbomen vervangen. Het idee was dat de opbrengst van de perenoogst de nieuwe aanplant kan bekostigen. Corona bezorgde hen wel de nodige hoofdbrekens: de teler die de peren zou komen plukken had te weinig (Poolse) werknemers en trok zich terug. Een oproep van Frank op Facebook leverde een lawine van reacties op. Met zo’n 250 mensen werden er 50.000 kilo peren geplukt. De laatste grote kisten zijn weg, de laatste kistjes speciaal voor cider gaan komende weken nog naar brouwerij Nevel. Groot deel van de klus toch geklaard, met bijkomstig voordeel dat er meteen een groot netwerk is ontstaan met deze vrijwillige plukkers.

hangmat
Joke vertelt lachend: “Wouter van Eck van het voedselbos Ketelbroek had me aangeraden om een hangmat op te hangen, als eerste daad bij het begin van het project. De gedachte er achter: een voedselbos vergt overpeinzing en vooral ook observatie. Ik heb de hangmat opgehangen maar er is heel veel werk te verzetten in een perenboomgaard; snoeien, maaien, oogsten. Binnenkort ga ik er voor het eerst in liggen!”