Lezing Charlotte Prové: Stadslandbouw: wat kan/moet beter/anders? Ervaringen in Gent (België) en elders

Charlotte vertelde allereerst over definities van stadslandbouw. Het is een heel brede term, die kan gaan over voedselverbouwen puur vanwege de sociale cohesie tot het telen van voedsel zo efficient mogelijk op zo min mogelijk ruimte, wel of niet in een gesloten systeem (aquaponics).

Het is wel altijd “stadsnabij”. 

Ze stond ook stil bij een trend in de samenleving die al is ingezet sinds de jaren 80: hieronder een plaatje voor Nederland: bron: convenant gezondheidszorg 
grafiek_middel_overgewicht_en_obesitas_2012_bron_cbs

Andere grafieken:
laat de toename goed zien: 
http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/lichamelijke-eigenschappen/ontwikkeling-ernstig-overgewicht-per-provincie/#breadcrumb

Regionale verschillen: http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/lichamelijke-eigenschappen/overgewicht

Steeds meer mensen eten teveel en vaak ook ongezond voedsel; ze raken vervreemd van gezond voedsel, eten vaak maar door onder andere vanwege de verslavende toevoegingen. (eigen toevoeging Karla Mulder)
Door zelf je voedsel te verbouwen gaat deze verhouding veranderen en word je gezonder.

Stadslandbouw is in Gent al jarenlang een hype. Allerlei groepen waren al bezig met stadslandbouw, maar dit thema staat nu veel steviger op de gemeente-agenda in verband met het streven om de stad energieneutraal te laten zijn in 2050.

Deze groepen rondom voeding zijn sterk gebaat met de visie die ontwikkeld is door Gent en garde, en kunnen makkelijker de wegen naar financiën en regelgeving vinden dankzij een persoon die daarvoor door de gemeente is vrijgemaakt. Hierdoor komen projecten in een stroomversnelling. Iedereen weet waar het over gaat, het zijn geen losse projecten meer.