Ik wil meewerken in een grotere moestuin of voedselbos

Volgens onze informatie (maar deze kan alweer achterhaald zijn, dus informeer echt zelf!) kunnen onderstaande tuinen hulp gebruiken.

 • Voedselbos Novio, Verslag aanplant 2016. Contact: werkgroep Groen Hees
 • Voedselbossen in Park Lingezegen:
  • Cidergaard: Jan Westerlaken, info@uwecider.nl
   Vrijwilligers
   De CiderGaard is een hoogstamboomgaard in deelgebied de Park van Park Lingezegen. Deze boomgaard is aangeplant in het voorjaar van 2016 en 2017 met appelrassen waarvan we lekkere cider kunnen maken. De boomgaard wordt beheerd door UWE Cider&Ales. Heb je interesse om mee te helpen en te genieten in de boomgaard, stuur dan een berichtje naar info@uwecider.nl.
  • Ecovredegaard: organisatie@ecovrede.nl, 06 49367877
   Vrijwilligers
   EcoVrede is altijd op zoek naar vrijwilligers en studenten voor de verdere ontwikkeling van het voedselbos de EcoVredeGaard (en andere locaties). Je kunt werken met initiatieven of met projecten. Initiatieven kan iedereen (met een beetje hulp) uitvoeren. Te denken valt aan een ecologische manier van tuinieren of composteren en het bouwen van een insectenhotel. Voorbeelden van projecten zijn de aanleg van een Sawah (rijstveld) of de ontwikkeling van Aquaponics (het combineren van vis en plantenkweek). Voor uitvoeren van projecten zal worden gedaan in samenwerking met hogescholen of er dient enige achtergrond te zijn in het leiden van projecten.
  • De Parkse Gaard, Margreet Jellema, 0481 371603, info@deparksegaard.nl.
   Vrijwilligers
   De Parkse Gaard is een vrijwilligersorganisatie en met elkaar ontdekken we wat er gebeurt als je werkt met de natuur in plaats van tegen de natuur in een boomgaardachtig park, in voedselbos De Parkse Gaard. In een voedselbos worden bomen, struiken en planten bewust gekozen en geplaatst. Het ecosysteem dat wordt gevormd levert een gezonde bodem en gezond voedsel op. Bovendien is het een verrijking voor de natuur. Vrijwilligerswerk in de Parkse Gaard is vernieuwend, inspirerend, veelzijdig en veelbelovend.
  • Het Appelland is een permacultuur hoogstamboomgaard. Michael Witjes is bezig om een vrijwilligersgroepje op te zetten.
  • Santackergaard, Facebook, Leo Starink, tel. 06 37 40 37 25, l.starink@gmail.com
   Vrijwilligers
   Wat voor soort voedselbos is het? Een plek waar je kan uitrusten, genieten van de vogels, contact kan maken met de grond en zelf mee kan helpen met zaaien, poten en oogsten. Laat maar horen wie je bent, en we gaan het land op. Want samenwerken is het motto! Bij evenementen zie je wat er de komende tijd op de agenda staat.
 • Pocketpark Bredelaar, Lingezegen. Beheerder Michael Witjes,  tel: 06-53764610.
 • Voedselpark Beek,  Facebook Voor contact, stuur bericht via Facebook.
  Vrijwilligers
  Van april tot oktober met goed weer, iedere donderdag van 19:00 tot 20:00 onderhoudt een vaste groep omwonenden het park. Vrijwilligers zijn welkom om mee te helpen of iets te plukken of te vragen.
 • De Dassenhof, een jong voedselbos in Malden. Thijs Goverde organiseert soms meewerkdagen: info@thijsgoverde.nl
 • Voedselbos Werelds in Nijmegen/Malden: vanaf zomer 2021 is het misschien mogelijk om mee te doen als vrijwilliger. Informeer bij pdvbwerelds@gmail.com
 • De Waalgaard in Weurt, permacultuur boomgaard/voedselbos. Er worden geregeld meewerkdagen georganiseerd. Informeer via info@waalgaard.nl
 • Waldboeren
  Vrijwilligers
  Het mooie agrarische cultuurlandschap van Ooijpolder en Groesbeek wordt door veel mensen gewaardeerd. De meeste landschapselementen hebben hun betekenis voor de landbouw inmiddels verloren en het behoud en beheer daarvan is geen vanzelfsprekende taak voor de moderne boer. Een aantrekkelijk landschap met natuurwaarden is wel van belang voor recreatie, bewoners en natuur en ook belangrijk voor de agrarische sector zelf. Daarom hebben boeren en natuurbeschermers in 1999 de Ploegdriever opgericht om de schoonheid van het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden. De vereniging doet dit door het landschapsbeheer te organiseren en uit te voeren. Ons motto is “niet praten maar doen”. De vereniging werkt nauw samen met Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek (SLOG), die kleine landschapselementen in eigendom en beheer heeft. Samen streven wij naar landschapsbeheer dat bijdraagt aan een blijvende verweving van landbouw en natuur.De vereniging voert projecten landschapsbeheer uit voor opdrachtgevers. Bijvoorbeeld hooilandbeheer op bloemrijke dijken voor het Waterschap, of aanleg van erfbeplantingen voor particulieren of boeren. Leden voeren het werk uit met eigen middelen en in opdracht van de vereniging. Onze leden maaien, snoeien, graven, planten en geven advies over inrichting en beheer. Met een dergelijke organisatie van ons ‘verenigingsbedrijf’ houden we de verantwoordelijkheid voor een goed landschapsbeheer in de streek en komen de onderhoudsgelden ten goede aan de lokale economie. Voelt u zich aangesproken door het werk van de Ploegdriever? Wordt dan lid en werk mee aan een mooi en natuurrijk landschap.
 • Hoogstamboomgaard in Ressen heeft fruitvrienden die meehelpen plukken, zie ZOEM Nijmegen/Bellefleur boomgaardbeheer
 • Kiemkracht64 voedselbos en grote moestuin. Kijk hier op de website voor info over vrijwilligerswerk.
 • Historische tuinderij de Warmoes in Lent heeft een wachtlijst voor vrijwilligers in de tuin. Wel is er evt. plek voor mensen die willen helpen met oogstverwerking (inmaak) en educatie of die willen aansluiten bij het hoogstamteam voor het onderhoud van onze hoogstambomen.