Nieuw voedselbos gestart: Heerlijke Bosgaard

Als je door de Sint-Jacobsweg  richting Malden loopt, zie je aan de linkerkant  een nieuw aangeplante haag in pril voorjaarsblad. De weg ademt de sfeer van een laantje. Op de landbouwgrond daarachter staan nieuwe bomen en struiken. Wat is er gaande? De Heistal, het buurtblaadje van Grootstal, ging een kijkje nemen. 

We treffen teler Frank de Gram, die er aan het werk is met een aantal mensen. Hij nodigt ons uit om op het land te komen en vertelt enthousiast: “We gaan hier een nieuw soort landbouw ontwikkelen: voedsel uit een bosgaard, waar ruimte is voor vlinders en bijen.  We planten noten- en fruitbomen, fruitstruiken, vaste groenten en kruiden.
De boomgaard is zo ontworpen dat het systeem voor zichzelf gaat zorgen. Anders dan andere boeren  werken we zonder kunstmest en chemicaliën. Dat  levert uiteindelijk voedzame, gezonde voeding op en een klimaatbestendig teelt.” 

Zijn collega Joke Feenstra vult aan: “We willen hier laten zien dat deze nieuwe vorm van landbouw vele doelen tegelijk dient. Daarom is het project opgezet met betrokkenheid vanuit de stad. Mensen kunnen zich aansluiten bij dit initiatief als vrijwilliger, oogstdeelnemer, als coöperatielid of voor een werkervaringsplek. Samen willen we laten zien dat de landbouw anders kan: gezonde en gevarieerde voeding van dichtbij, met ruimte voor de natuur en de betrokkenheid van omwonenden.“
Ze vervolgt: “Belangrijk is dat de nieuwe aanplant rust krijgt om aan te slaan. Over het perceel, dat eerder door Staatsbosbeheer werd beheerd, zijn zomaar informele paadjes ontstaan dwars over het veld. Dat willen we gaan stroomlijnen, want het is en blijft landbouwgrond. We realiseren ons dat dat even wennen is voor wandelaars in dat gebied.”

Het voedselbos wordt gerealiseerd door landgoed Grootstal in samenwerking met coöperatie Arbres, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Joke: “Met deze manier van samenwerken ondersteunen we de missie van het landgoed om meervoudige waarde te creëren: de Heerlijke Bosgaard zal in de toekomst een inkomen leveren voor de bosboer, er is veel ruimte voor biodiversiteit en daarnaast voor betrokkenheid van mensen uit de stad, die lid kunnen worden en zelf kunnen komen oogsten. Eigenlijk net als bij het Heerlijke land, de zelfoogstmoestuin op het landgoed.”

Meedoen kan nu al door aan te melden via de website www.arbres.nl.  

Op zondag 23 mei en vanaf dan elke twee weken is er een rondleiding. Zie de Heerlijke Bosgaard op Facebook.

Wat is een voedselbosgaard?

In de Heerlijke Bosgaard ontstaat een vorm van voedselproductie in rijen, net als in een boomgaard. We gebruiken de principes van een voedselbos, waarbij het samenspel van bomen en planten gezamenlijk zorgdragen voor een levende en voedzame bodem, een goede waterhuishouding en eten voor mens en dier. Een zorgvuldig ontworpen voedselbosgaard zorgt voor zichzelf. Voedselbossen zijn door de overheid erkende, nieuwe vormen van landbouw, waarvan de economische waarde nog bewezen moet worden.