Nieuwe opleiding Sociale stadslandbouw (HAN, HBO)

https://www.han.nl/opleidingen/cursus/sociale-stadslandbouw/programma/

Uit deze site:

Tijdens dit leertraject ontwikkelt u de benodigde vaardigheden om als professional inhoud en vorm te geven aan sociale stadslandbouw vanuit maatschappelijke instellingen als welzijn, zorg, kinderopvang en onderwijs. Veelal is de kennis niet bij hen aanwezig en vallen zij terug op, in te huren, specialisten. Nu krijgen ze de kans om in korte tijd zelf de expertise in huis te halen.

Toelating

  • hbo-niveau (Er volgt een intakegesprek, indien u geen hbo-niveau heeft)
  • u heeft draagvlak bij en ondersteuning van uw leidinggevende (indien van toepassing)

Onderwerpen

Het programma is  rond een drietal invalshoeken geordend.
1. Projectmatig creëren, waarbij het boek ‘Bewoners maken het groen’ de rode draad is. Alle belangrijke thema’s rond samenwerken aan groen komen aan de orde, zoals

  • het sluiten van coalities
  • omgaan met verwachtingen
  • eerste hulp bij  conflicten
  • de inrichting van de eigen organisatie.

Maar helaas, de pagina is er niet meer en de opleiding wordt anno 20189 net meer aangeboden.