Reuzenbalsemien, Reuzenbereklauw en Japanse Duizendknoop

Op 16 mei jl was ik bij de presentatie van Floron over de actie Wiede Wieden Weg.

Uit de website http://www.floron.nl/wiedewiedenweg: Er zijn drie plantensoorten in Nijmegen en omgeving die snel andere soorten overwoekeren: Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien. Ze groeien in natuurgebieden, langs fietspaden, in parken maar ook gewoon in achtertuinen! De laatste twee soorten staan op de zogenaamde Unielijst: verboden invasieve exoten die bestreden moeten worden.  

Invasieve exoten zijn soorten planten en dieren die door toedoen van de mens bewust of onbewust verspreid worden buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Mensen zetten bijvoorbeeld met de beste bedoelingen hun vijverplanten in een sloot. Niet wetende dat deze daar gaan woekeren doordat ze bijvoorbeeld geen natuurlijke vijanden hebben. Zij nemen dan de plekken in van inheemse soorten die dan verdwijnen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging zijn voor de biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid (waterbeheer en waterkeringen) en brengen veel kosten met zich mee.  

Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien staan beiden op de Unielijst. Sommige gebieden waar deze soorten voorkomen zijn zeer kwetsbaar. Daar is het aan te bevelen om de verwijdering niet machinaal te doen maar met burgers. Het is daarbij belangrijk dat  burgers invasieve exoten herkennen, op de hoogte zijn van hun gevolgen en meehelpen met de bestrijding daarvan.  

Met de actie Wiede Wieden Weg gaan we de Reuzenbalsemien bestrijden. Dit jaar willen we Nijmegen en omgeving vrij krijgen van Reuzenbalsemien om de biodiversiteit (de natuurlijke variatie aan soorten) meer ruimte te geven. Welke soort de Reuzenbalsemien kan vervangen, gaan we onderzoeken.  

Doe je mee? Geef je op

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”J. duizendknoop2″ _builder_version=”3.3.1″]

Inventarisatie Japanse Duizendknoop in Nijmegen

Dukenburg, Tolhuis ten zuidoosten van de Rosenburgweg: rondom de vijvers.
http://www.greenpoint.nl/beheersysteem/japanse-duizendknoop-greenpoint-gemeente-nijmegen/

Greenpoint heeft de woekerplant voor de gemeente Nijmegen geïnventariseerd en hiervan een rapportage gemaakt om de plant te bestrijden.
Dit jaar zijn er in totaal 113 geïnventariseerd. Bij het inventariseren wordt gekeken hoe groot de brandhaarden zijn en wat de bedekkingsgraad in st/m2 is. Door zo de jaren met elkaar te vergelijken, kunnen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van verschillende bestrijdingsmethoden. De bestrijdingsmethode die de gemeente Nijmegen tot nu toe het meest heeft gebruikt is ”Maaien en Afvoeren”, waarbij het maaisel direct wordt opgezogen. Deze methode blijkt effectief om de plant in toom te houden, met een daling van het oppervlakte en de bedekkingsgraad van de woekeraar als gevolg.

Japanse duizendknoop

Nog meer info en linkjes in een ouder bericht: https://eetbaarnijmegen.nl/japanse-duizendknoop/
En mijn gevecht op de nieuwe volkstuin die er vol mee blijkt te staan.

Lekker

Je kan Japanse Duizendknoop eten, bijvoorbeeld als rabarber, canelloni of crumble, als ceviche of ijs

Nuttig

Maak er een biopesticide van tegen bladschimmel

The following two tabs change content below.

Karla Mulder

Enthousiast over zelf je voedsel verbouwen, permacultuur, met eigen eetbare tuin, volkstuin en boomspiegel. In 2011 begonnen met het platform Eetbaar Nijmegen.