Stadsboer Jelle

Stadsboer Jelle is de nieuwe loot aan de stam van groentepakket producenten in Nijmegen.
Ervaring deed hij op bij Gordon’s Spoor en Eetmeerbosch. Nu gaat hij zelf aan de slag met kleinschalige groenteteelt. Gebruikmakend van een combinatie van ecologische en regeneratieve teelttechnieken wil hij de grens opzoeken in het telen van groenten en tegelijkertijd zoveel mogelijk natuur stimuleren.
Vanaf 2022 produceert hij groentepakketten in Neerbosch West. Op de weide tegenover Eetmeerbosch heeft boer Siem aan de linkerkant een boomgaardje ingeplant. Aan de rechterkant is Jelle Eshuis gestart met zijn groentetuin. Op de foto’s legt hij het eerste groentebed aan.
Bijzonder is dat klanten vanuit de CSA-gedachte van solidariteit en toegankelijkheid zelf bepalen wat ze voor een pakket kunnen en willen betalen.

Meer informatie en aanmelden voor het nieuwe seizoen: stadsboerjelle.nl.