Stukje verwilderd terrein bij bedrijventerrein Winkelsteeg

De gemeente overwoog, november 2011, op ons verzoek een stuk verwilderd terrein bij bedrijventerrein Winkelsteeg net ten zuiden van de Graafseweg in bruikleen te geven.

Echter in maart 2011 ontvingen we een email: Uit navraag bij mijn collega’s van de afdeling Stadsontwikkeling blijkt, dat de strook groen langs het kanaal in het beleidstuk ‘de groene draad’ bij groenstructuur als “vlakgroen stedelijk niveau” en als “primaire hoofdbomenstructuur” staat aangegeven. Het gaat hier dus om een belangrijke groenstructuur op stedelijk niveau. Verkoop aan derden of beheer door derden is in deze zone ongewenst en niet aan de orde.

Dit betekent dus dat deze locatie komt te vervallen.

Helaas….