Verslag excursie Voedselbossen park Lingezegen

Met ons tienen liepen en proefden we uit deze 4 voedselbossen.
Lees het verslag op Eetbaar Nijmegen