10-puntenplan voedsel&landbouwtransitie voor gemeenten

Het IPCC rapport over klimaatverandering, de stikstof- en biodiversiteitscrisis, vogelgriep, stijgende prijzen voor gas en graan door de oorlog in Oekraïne. Het zijn allemaal redenen waarom we een snellere voedseltransitie nodig hebben. Nu de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, is het tijd voor gemeenten om aan het werk te gaan. Als het aan Caring Farmers ligt staat de voedsel- en landbouwtransitie bovenaan de prioriteitenlijst.

Een Caring Farmers 10 punten plan biedt de gemeente handvaten om samen met de lokale boeren te versnellen. Samen werken aan natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Download hier het plan. In het kort de 10 punten:

1.Wat wil de boer?
2. Zorg voor vraag naar duurzame en diervriendelijke producten
3. Toets toekomstige generaties
4. Vol vooruit met groente en fruit!
5. Geef verbreding & innovatie de ruimte
6. Lokale burgerinitiatieven ondersteunen
7. Houd grond
8. Houd grond gezond
9. Sluit de kringloop
10. Geef zelf nog een wens mee