Aan het eind van het Green Capital jaar, in de ‘voedsel’-maand, 4 oktober 2018, deed de Voedsel Anders Karavaan ook Nijmegen aan. De ‘pleisterplaats’ was Landgoed Grootstal aan de Grootstalselaan. We kwamen bij elkaar in ‘Het Lab’, een mooi gebouw voor groepen dat ook gebruikt wordt door het nabijgelegen Kandinski college.
Dankzij het weer en de locatie werd het nog een fijne ‘buiten dag’. Er stond een gezellige tent op het terras waaronder we op strobalen zaten.

Dagvoorzitter Luca Consoli (Slow Food, raadslid in Overbetuwe) heette de ongeveer 80 toehoorders welkom en bracht ze met elkaar in gesprek d.m.v. cartoons op de placemat. (zie ook de nuttige info aan de achterkant !)

Hanny van Geel van Voedsel Anders en van La Via Campesina gaf een inleiding over de macht in de voedingsindustrie, de lobby voor GMO, en de belangrijke rol van kleine producenten en van consumenten.

Lokale initiatieven

Eerst 2 voorbeelden van de voedseltransitie in de praktijk: we organiseerden 2 ‘excursies’, één ging naar de zelfoogstmoestuin op landgoed Grootstal zelf, genaamd Het Heerlijke Land. Ingrid Loman is de tuinder. De andere ging per fiets naar Kiemkracht 64, een moestuin en voedselbos-in-wording aan de Hatertseweg in Malden, die onder leiding staat van Marion Boenders.

De excursies naar deze tuinen en ook de workshop van Siem Ottenheim  – Eetmeerbsoch – en Jos Bolk van boerencoöperatie Oregional, gaven een mooi beeld van het ‘lokale’ en duurzame aanbod dat in onze regio ontstaan is (zie ook www.eetbaarnijmegen.nl voor de kaart met een vollediger beeld). De workshop ‘voedingswaarde’ toonde het belang aan van biologische voeding. Niet alleen gezond voor de mens maar vooral ook voor de bodem. ‘Laat de bodem haar werk doen’, was het motto.

Voedseltransitie in Nijmegen en provincie

De workshops ‘agroforestry’ en ‘voedselbossen’ boden een kijk op nieuwe wegen die de landbouw in zou kunnen slaan, wat trouwens ook in meer gematigde vorm (‘natuurinclusieve landbouw’) gepropageerd werd in de workshop ‘biodiversiteit en voedsel in de regio/provincie’. 30% van de grond is in beheer van overheden – zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen!

In deze laatstgenoemde workshop werd de politiek in de provincie aangespoord hier werk van te maken. En uit de workshop ‘Gemeentelijk voedselbeleid’ bleek dat we aspiraties hebben om hiermee aan de gang te gaan in de gemeente/het Rijk van Nijmegen. De voorlopige plannen zijn: samenwerking zoeken met de gemeente, en regelmatig openbaar toegankelijke bijeenkomsten over voedsel organiseren.  Het is dus onze bedoeling dat deze aanzet een vervolg krijgt en dat de voedseltransitie ook in Nijmegen merkbaar wordt. Als je mee wil denken of doen of al ideeën hebt mail dan naar nijmegen@voedselanders.nl

Het ochtendprogramma werd georganiseerd door: Ronald Aalbers (Milieuwinkel de Broeikas), Rob Cozzi (Slow Food), Elly Janssen (Van Tuin tot Bord), Caroline de Greeff (Green Capital Challenges), Joëlla vd Griend, Greet Goverde (Platform Aarde Boer Consument, Voedsel Anders).

We houden je op deze webpagina op de hoogte van het vervolg.

Na een heerlijke lunch van’Van tuin tot Bord’ werd het ochtendprogramma samengevat in het bijzijn van wethouder Harriët Tiemens die enthousiast was en de lijn wil vasthouden: Once a Green Capital Always a Green Capital.

Het namiddag-programma werd verzorgd door Groen, Gezond en In Beweging, een Nijmeegs verband van professionals, waar de meer sociale invalshoek tot haar recht kwam. Zie hier een terugkoppeling van dat middagprogramma.

Groen, gezond en in beweging

Dit samenwerkingsverband van GGD Gelderland-Zuid, Radboud UMC en de gemeente Nijmegen nam daarna symbolisch het stokje over van Voedsel Anders voor hun middag-deel over gezonde voeding voor kinderen en jongeren. Dat vond deels plaats in het naastgelegen Kandinski College. Ook leerlingen van deze school werden uitgenodigd om mee te doen aan het gesprek. Zij bleken zeker open te staan voor gezonde(re) keuzes.Daarna waren er nog workshops o.a. over schooltuinen, en over gezonde voeding voor kinderen, voor kansarmen en in de sportkantine. Zie het uitgebreide verslag.

De gezellige afsluiting vond plaats in de buiten-tent, lees verder onder de foto’s voor verslagen en presentaties van de workshops, en niet te vergeten het mooie filmpje dat gemaakt is door Schoonhoven Producties.

PS Neus ook eens rond op  https://www.voedselanders.nl/over-voedsel-anders/ (lees het manifest bijvoorbeeld) , en op www.eetbaarnijmegen.nl

Verslag door Greet Goverde

Terug kijken en lezen

Jammer dat je er niet bij was? Hier kun je verslagen en presentaties bekijken:  

Zie ook foto’s en reacties op Facebook

Translate »
Share This