Deventer: buurtmoestuin in de stad

De buurtmoestuin in de Molenbelt, centrum Deventer, is vrij toegankelijk.
Er is een gemeenschappelijk deel dat door een hovenier mede wordt onderhouden.
Sommige bewoners hebben een eigen tuintje, dat is toegankelijk via een eenvoudig hek: alleen bedoeld om honden buiten te houden.

Lees meer over het ontstaan en over eetbaar Deventer.
Op de eerste  pagina  staan bruikbare tips:

  • Schep als gemeente of woningcorporatie alleen voorwaarden en laat de buurt de uitvoering doen.
  • Schakel geen onderzoeksbureaus of bedrijven van buiten de gemeente in maar werk samen met bewoners en andere wijkinstanties.
  • Op een kleine locatie is met weinig geld al snel een groene speel- en ontmoetingsplek te realiseren.
  • Maak vanaf het begin duidelijk dat de buurt de locatie tijdelijk mag gebruiken en sluit met een gezamenlijk feest de periode van tijdelijk gebruik af.