Deelnemers gevraagd voor eetbare tuin Grootstal

Enkele buurtbewoners in de wijk Grootstal hebben een mooie plek gevonden voor een eetbare tuin in hun wijk. In november 2012 zijn zij benaderd door een stichting die onlangs een pand aan de Nieuwe Mollenhutseweg in gebruik nam. Deze stichting huurt het pand van de gemeente. Om het pand ligt een flink (momenteel verwilderd) terrein, groot genoeg voor volkstuintjes, buurtmoestuin of een combinatie. De stichting is benieuwd naar de uitwerking van dit initiatief van buurtbewoners en de gemeente ziet dit soort initiatieven graag.

Onder voorbehoud van een definitieve toezegging van de stichting volgend voorjaar, hebben de initiatiefnemers wel toestemming gekregen om nu al aan het werk te gaan. In samenspraak met de huidige, enthousiaste, tuinvrouw kunnen deze buurtbewoners alvast beginnen om het terrein gebruiksklaar te maken. Daarnaast gaan zij aan de slag om een plan te maken voor het terrein en de organisatie van de eetbare tuin.

Meedoen?

De initiatiefnemers zijn op zoek naar enthousiaste deelnemers. Op allerlei manieren kun je meedoen met jouw kwaliteiten, zoals:

  • meedenken over een goed plan en geschikte organisatievorm
  • meedenken over een globaal ontwerp van het terrein
  • meewerken op het terrein om dit gebruiksklaar te maken
  • zelf een stukje terrein in gebruik nemen als volkstuintje
  • samen met andere mensen een stukje terrein gebruiken
  • jouw kennis delen met anderen, bijvoorbeeld over biologisch tuinieren, permacultuur of volkstuintjes etc.
  • andere buurtbewoners benaderen

Wil je meedoen of gewoonweg wat meer weten van dit initiatief? Neem dan contact op met Vera Ros, telefoonnummer 024 355 30 17 of 06 514 81 289. Zij is contactpersoon voor de eetbare tuin in Grootstal.

Andere inspirerende voorbeelden in Nijmegen

Er zijn al meer buurt(moes)tuinen in Nijmegen.
Kijk bijvoorbeeld eens bij de Wisentstraat: hier heeft iedere deelnemer sinds 2012 zijn eigen tuintje. En een stuk over de totstandkoming, contracten e.d.
Of kijk bij het Moerbeiplantsoen, dat al 5 jaar bestaat; dit is een gemeenschappelijke eetbare en siertuin
Of bij de buurtmoestuin Aldenhof, sinds zomer 2012.