Eetbaar Grootstal aan de slag!

Voor bewoners in de wijk Grootstal die een kijkje over de heg nemen, is het inmiddels duidelijk te zien. Er wordt flink gewerkt in de buurtmoestuin aan de Nieuwe Mollenhutseweg. Met een prachtig tuinontwerp werd de tuin opgedeeld in de diverse tuintjes. Daarna is er ondanks de langdurige winter hard gewerkt om al het onkruid te verwijderen en de grond te bewerken. We waren blij dat het eindelijk voorjaar werd. De meeste percelen zijn inmiddels ingezaaid en her en der komt er al van alles op uit de grond.

Met enkele spontane initiatieven was het gezamenlijk inkopen van mest, het aanleggen van gemeenschappelijke paden en het afvoeren van grof tuinafval vlot geregeld. Enkele mensen gingen aan de slag om de waterleiding door te trekken en van stevig restmateriaal een prikbord te maken. Een idee voor een logo werd door weer een ander groepje uitgewerkt.

Op 12 maart richtten we de Vereniging Buurtmoestuin Eetbaar Grootstal op. En ruim een maand later stelden we de statuten vast. Dat maakt het gemakkelijker om de nodige zakelijke dingen te kunnen regelen. Op dit moment zijn we met 25 leden die een aantal individuele tuintjes en een gemeenschappelijke tuin beheren. De belangstelling is nog steeds groot, we houden zelfs een wachtlijst bij.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Vera Ros, voorzitter. E-mail eetbaargrootstal@gmail.com of telefoonnummer 024 355 30 17.

Foto’s van november 2012 tot en met april 2013: 

Eetbaar Grootstal deed ook mee met het onderdeel Buurtmoestuinen op de dag van de Stadslandbouw (27 april 2013).