Gesprek met wethouder Van der Meer, 20-12-2011

Vanmorgen legden Romilda en ik ons plan voor aan Jan van der Meer, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water. Helaas was hr Hustinx, hoofd milieu, verhinderd. In een half uur tijd wisselden we ideeën uit. 

Bij binnenkomst legde Van der Meer het boek “De Hongerige Stad”van Carolyn Steel op tafel. Gekregen van de overheid en uitgelezen. Een indrukwekkend boek. 
De hongerige stad: naar recensie in TrouwWe gaven hem het Draaiboek Buurtmoestuinen, toevallig net gepubliceerd door een studente in Tilburg. 

We vertelden dat we Nijmegen graag  wat eetbaarder zouden willen zien worden door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dat er best animo voor is, merkten we aan de reacties op onze website. Ook in Dukenburg willen wel 13 mensen meedoen aan een gemeenschappelijke moestuin. 

De gemeente ons zou kunnen helpen door grond in bruikleen aan te bieden aan burgers. 
We vertelden dat Joanneke Satink al eerder een concept contract hiervoor heeft ontwikkeld.

We vroegen vooral om spelregels: als burgers iets zouden willen met een stukje grond van de gemeente, wat moeten ze dan doen? Wij willen graag fungeren als stroomlijner voor het proces.

Van der Meer zegde ons toe dat de gemeente hierover beleid zal ontwikkelen. Dat kan wel even duren. Wij polsten of we misschien het komende jaar toch ergens aan de slag zouden kunnen. Als experiment. We leggen dan goed vast hoe we het hebben aangepakt en kunnen daar weer van leren voor andere projecten.

De gemeente is al behoorlijk duurzaam bezig. Amersfoort en Nijmegen scoren op dit moment heel goed, er worden binnenkort vanuit het ministerie opnames gemaakt.  
In Nijmegen gaat het vooral over het lokaal inkopen van voedsel voor catering (o.a. Maartenskliniek). De gemeente gaat vanaf volgend jaar een voedselstrategie-beleid instellen voor gemeente medewerkers waardoor men goed kan kiezen hoe men duurzaam inkoopt. 

Van der Meer deed een paar goede suggesties:

  • contact leggen met woningbouwcorporatie Standvast: zij is bezig met het maken van plannen om de maisonnettewoningen in Malvert te renoveren en/of te slopen. Het gaat om de maisonnettewoningen in de 81e t/m 91e straat.  Zie deze uitleg. Mogelijk interessant voor stadslandbouw/gemeenschappelijke buurtmoestuinen.
    We gaan het uitzoeken. 
    malvert: plaatje in het groot bekijken
  • bij het groene balkon in Nijmegen hebben bewoners een mooie moestuin gecreëerd. Het lijkt op openbaar groen gebied, maar Van der Meer weet dit niet zeker. Wij kenden dit nog niet, maar gaan daar binnenkort eens kijken en navragen. Klik op het plaatje voor foto’s.
    foto's bekijken

We spraken onder andere ook over permacultuur, over Transition town Nijmegen. Het was een inspirerend gesprek, vonden we.