Grootouders en hun kleinkinderen vragen aandacht voor vruchtbare bodem

De zomer is een periode die in het teken staat van overvloed, zonnig weer en de langste dagen van het jaar. Maar er zijn ook uitdagingen in deze tijd van het jaar voor boeren en tuinders, want in periodes van droogte en weinig regen wordt bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit op de proef gesteld.
We staan aan het begin van een nieuwe regeerperiode en daarin mag meer aandacht komen voor onze bodem. De basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn.
Daarom verzamelden zich 21 grootouders met hun kleinkinderen, uit naam van 221 organisaties bestaande uit veranderaars, boerenorganisaties en milieuorganisaties 
Bij de ons welbekende Boerderij Bodemzicht in Malden luidden ze de noodklok en vroegen aandacht voor het belang van de bodem. We leven in het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde basis voor onszelf en de generaties na ons. Maar liefst 43 procent van alle flora en fauna bevindt zich in de bodem. 

Manifest voor onze toekomstige generaties

Om de regering het belang in te laten zien van een vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is gekozen om op 21 juni 2021 met 21 grootouders en hun kleinkinderen op een positieve manier de noodklok te luiden. De actie is de tweede in een reeks van seizoen acties. Bij het aanbreken van ieder seizoen, 21 maart (lente), 21 juni (zomer), 21 september (herfst) en 21 december (winter) wordt er dit jaar op een positieve manier aandacht gevraagd voor het belang van de bodem.

221 organisaties die zich dagelijks inzetten om onze bodems te regenereren onderschrijven inmiddels het manifest. Onder andere Aardpeer, Decade of Action, Caring Farmers, Urgenda, Climate Cleanup, Wij.land, Herenboeren, Jonge Klimaatbeweging, Grootouders voor het Klimaat. Ook Eetbaar Nijmegen tekende. De organisaties vragen de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidmakers van Nederland om zich bij hen aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden door mee te werken aan een gezonde en vitale bodem en betaalbare toegang tot grond.

Lees hier de belangrijkste punten van het manifest:

o   De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen.

o   Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.

o   Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.

o   Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.

Voor meer informatie of het ondertekenen van het manifest, klik hier.