Humusje

Een bericht van Dirk Hart van http://down2earth.nu

Beste lezer,
U weet misschien dat ons eten veel minder voedingswaarde heeft dan 20 jaar
geleden, en dat dit te maken heeft met de verschraling van de bodem:
steeds minder humus.

Daarnaast zijn de mineralen uit balans. In groenten, fruit en aardappelen
zit verhoudingsgewijs erg veel kalium, en weinig magnesium, natrium en
calcium. Dat is vooral het gevolg van verkeerd bemesten of te veel
bemesten. De bodem heeft moeite de mineralen die niet gebonden zijn goed
te absorberen. En de planten hebben moeite de niet gebonden mineralen
selectief op te nemen. Het is alles of niks, openen of sluiten.
Met name kunstmest en drijfmest bevatten veel ongebonden mineralen.
Drijfmest bevat bovendien veel stoffen die de bodem zwaar belasten –
rottende eiwitresten; ammoniak; zwavelverbindingen e.d. Ook wordt er nog
onnodig veel met stikstof bemest en antibiotica gebruikt.

Als boer of tuinder, als stadslandbouwer of als burger werkt u wellicht
ook al aan bodemverbetering. En hopelijk gaat er dan bij u een lichtje
branden als er over bodemdegradatie gesproken wordt

Down2Earth.nu vertegenwoordigt een groeiende groep burgers en ook een deel
van het agrarisch bedrijfsleven met meer aandacht voor de verbetering van
de bodemvruchtbaarheid in Nederland.
We willen dat mensen weten dat een juiste manier van bemesten en de opbouw
van het humusgehalte een positieve uitwerking heeft op planten en dieren,
en daardoor op onze voedselkwaliteit. En dat een levende, humusrijke bodem
veel beter in staat is overvloedige regenval op te nemen en te bufferen.
Niet onbelangrijk, nu er steeds vaker veel regen in buien valt. Een
levende, kruimige bodem helpt ook om compactie (bodemverdichting) sneller
te boven te komen.

Nieuwe manieren van composteren zijn een volgende stap om de
bodemvruchtbaarheid verder te verbeteren en de natuurlijke weerstand van
de planten te verhogen. Door bij lagere temperaturen te composteren worden
ook de mineralen beter vastgehouden. Dat zorgt voor minder verliezen naar
het grondwater. En voor grotere opbrengsten, en gezonde gewassen. Dat
schept nieuwe perspectieven voor een duurzame landbouw!

Doe mee
Op de nieuwe website, die we in september lanceren, laten we zien hoeveel
groene boeren, burgers en organisaties er achter ons staan. Vanaf
september kunt u onze oproep voor meer aandacht voor de kwaliteit van de
bodem ook ondertekenen. Zo krijgt 2015, het jaar van de bodem, een
gezicht.
Maakt uw organisatie, uw bedrijf of u als burger zich ook sterk voor
gezondere bodems en gewassen? Stuur dan een mail naar

helphumus@down2earth.nu

met daarin een leuke (portret) foto van uzelf en een korte beschrijving
(ca 30 woorden) van de inspanningen die uw bedrijf of uw organisatie
levert voor meer humus in de bodem. Een leuke, zinnige, mooie, pittige of
ontroerende reactie plaatsen we graag op onze nieuwe site!

Humus
Om de bodemproblematiek voor iedereen begrijpelijk te maken is
tekenfilmheld ‘Humus’ in het leven geroepen. In een prachtige animatie
legt hij het probleem uit. We zijn erg trots op het filmpje en willen u
alvast kennis met hem laten maken. Klik op de link voor een voorproefje:
https://www.youtube.com/watch?v=MHuRfxqxcxw

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=MHuRfxqxcxw]

Hartelijke groet,

Dirk Hart
lid van de kerngroep D2E
http://down2earth.nu