Idee voor biologische voedseltuin in Utrecht evensvatbaar

De Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) deed een haalbaarheidsonderzoek op verzoek van de Stichting Moestuin Projecten in Utrecht.

Het is haalbaar, blijkt!

Een geschikte locatie én voldoende deelnemende vrijwilligers zijn cruciale voorwaarden om het initiatief tot een succes te maken.

Uit het persbericht:
Zo’n voedseltuin is een ‘sociale onderneming in groen’ waar mensen die leven rond het sociale minimum, vrijwillig komen werken. Ze delen in de oogst die verder wordt afgezet via lokale kanalen of via sociale restaurants. Het bestuur beoogt dat 200 mensen twee dagdelen per week tijdsbesteding vinden in de productie van hun eigen voedsel. 

Uit de studie komt naar voren dat hiervoor minimaal zes hectare grond nodig is. Verder bevelen de onderzoekers aan om het aantal deelnemers geleidelijk te laten toenemen, totdat het gewenste aantal bereikt is. Hierdoor kan de benodigde ervaring stapsgewijs worden opgebouwd. Voor de realisatie van een voedseltuin is naast sponsoren ook de medewerking van publieke instanties zoals maatschappelijke hulpverlenings-organisaties en gemeente onontbeerlijk.

Inmiddels is er een website en zijn ze op zoek naar grond: http://voedseltuin.nl/ en http://voedseltuin.nl/tuin-zoekt-grond-2/
De gemeente doet mee.

Moestuin Utrecht