Kiemtuin Weezenhof

In de Kiemtuin wordt geschoffeld, geharkt, gezaaid en gewaterd door de hele buurt. De Kiemtuin draagt vele vruchten van onze gezamenlijke arbeid. In het najaar genieten we van de opbrengsten van de tuin tijdens het oogstfeest.

De tuin ligt tegenover de 65e straat in Weezenhof zuid-oost op het grote speelveld.
http://kiemtuin.nl