Participatiekaart

Een nieuw initiatief waarmee je heel snel allerlei burgerinitiatieven in de openbare ruimte kunt vinden.
Bekijk de participatiekaart in een apart scherm.

participatiekaart