Permacultuur

Permacultuur is leren van de natuur om te voorzien in menselijke behoeftes terwijl we de kwaliteit van ecosystemen in stand houden of verbeteren. (Maranke Spoor)

Wikipedia: Het doel van permacultuur is duurzame opbrengst van ecosysteemproducten en -diensten voor mensen-gemeenschappen door bewust ontwerp van de omgeving. Permacultuur is daarmee een technologie: toepassing van wetenschappelijke wetmatigheden met een specifiek nut voor de mens. Het is vooral een ontwerp systeem.

Gratis online cursus:

basic_of_permaculture_design Permaculture_zones2 permaculture-flower4