Stadslandbouw op het journaal

Landbouweconoom Jan-Willem van der Schans maakte een inventarisatie van commerciële initiatievenvan stadslandbouw en kwam uit op elf serieuze initiatieven in leegstaande gebouwen, en zeker zestien op braakliggende grond.

http://nos.nl/artikel/349275-stadslandbouw-groeit-door-crisis.html

 Initiatieven op braakliggende grond (groen) en in fabrieken (zie icoon)