Verandering in landbouw en voedsel komt van onderop, pleidooi door Olivier Schutte

Uit duurzaamnieuws, 14-04-2014\\De laatste alinea:
Tijdens het debat merkte de Schutter nog op: “Lang dacht ik dat de verandering zou worden ingezet door een groot, internationaal agentschap, of door grote regeringen. Ik verloor mijn hoop daarin. Reden is dat de actoren die op dat niveau hun veto kunnen stellen, veel te machtig zijn. Maar vanuit de basis naar boven toe kan verandering wél. Denk aan sociale innovaties zoals volkstuinen, campagnes om meer verantwoord te eten, minder voedsel te verspillen en dergelijke. Dat kan lokaal, het kan op niveau van dorp of stad. En het is geen druppel in een glas water want het breidt uit: stad na stad, in steeds meer landen. Ik ben optimistisch: we kunnen de strijd winnen. We creëren alternatieven. De verandering is volop bezig.”

http://www.duurzaamnieuws.nl/olivier-de-schutter-verandering-landbouw-en-voedsel-komt-van-onderop/

[iframe http://www.duurzaamnieuws.nl/olivier-de-schutter-verandering-landbouw-en-voedsel-komt-van-onderop/ \” securitykey=\”8b892910b9bc80d10f66c93471090a538db65e9e\”]