Food and the city Rotterdam

In dit rapport vindt u de al gerealiseerde gemeenschappelijke moestuinprojecten in en rond Rotterdam. Ook geeft het inzicht in de mogelijke rollen voor de gemeente,zoals:

  • De gemeente geeft op een kaart aan welke gebieden gebruikt mogen worden voor voedselproductie. Het gaat hierbij om slecht gebruikte delen van het wijkgroen, in buurtplantsoenen en binnenterreinen.
  • Faciliteren van particuliere initiatieven door in sommige situaties medewerking te verlenen aan het in gebruik nemen van gemeentelijke gronden, hulp te bieden bij de uitvoering (door de gemeentewerven en voorlichting te geven over externe fondsen.
  • Zelf het initiatief nemen voor de uitvoering van projecten voor eetbaar groen, bijvoorbeeld bij de aanplant van vruchtbomen en –struiken in het openbaar groen.
[pdf https://eetbaarnijmegen.nl/nijme1/wp-content/uploads/2012/03/Food-and-the-City-Rotterdam.pdf]