Food and the city Rotterdam

In dit rapport vindt u de al gerealiseerde gemeenschappelijke moestuinprojecten in en rond Rotterdam. Ook geeft het inzicht in de mogelijke rollen voor de gemeente,zoals: De gemeente geeft op een kaart aan welke gebieden gebruikt mogen worden voor voedselproductie. Het gaat hierbij om slecht gebruikte delen van het wijkgroen, in buurtplantsoenen en binnenterreinen. Faciliteren van particuliere … Lees verder

Velt: wijk in groei

Ervaringsverslag duurzaam openbaar groei en participatie. Met medewerking van VElt vzw:  de ‘Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze’. Verslag van hoe een groenbeheerder uit de wijk Stene in Oostende het aanpakte om zijn wijk ecologisch te kunnen beheren. Boeiend beschreven. Veel is ook toepasbaar voor wie in Nijmegen iets wil met zijn wijk.

Alterra Rapport

Empirisch onderzoek naar de relatie mens/natuur/groen, Wageningen universiteit, 2011 In opdracht van het ministerie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het rapport geeft een overzicht van  de empirische onderzoeksresultaten. Daarnaast behandelt het betrokkenheid en draagvlak voor natuur en natuurbeleid; de verschillende visies op natuur; burgerparticipatie initiatieven. link naar pdf

Ideeenboek

Meer groen in de binnenstad van Nijmegen. Groene allure binnenstad Nijmegen  uit 2007. Veel plaatjes en cijfers onder andere over de beplanting van bomen door de jaren heen. Een impressie:       http://www.groenendestad.nl/upload/projecten/documenten/Economie/Groene%20Allure%20Binnenstad%20Nijmegen.pdf : helaas website bestaat niet meer