Velt: wijk in groei

Ervaringsverslag duurzaam openbaar groei en participatie.

Met medewerking van VElt vzw:  de ‘Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze’.

Verslag van hoe een groenbeheerder uit de wijk Stene in Oostende het aanpakte om zijn wijk ecologisch te kunnen beheren.
Boeiend beschreven. Veel is ook toepasbaar voor wie in Nijmegen iets wil met zijn wijk.