Boer&Buur met Natuur; Lokaal graan op de streektafel

Boer&Buur met Natuur

De Natuur en Milieu Federaties ondersteunen komende jaren 24 boer-buurcoalities in heel Nederland. Vandaag vond in elke provincie de aftrap plaats. Hoofddoel van het programma is groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen en samen te bewegen naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. Deze coalities gaan aan de slag met uiteenlopende onderwerpen die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond & diervriendelijk voedsel. Binnen en tussen de projecten wordt kennis verzameld en nieuwe verbindingen tot stand gebracht, om een landelijke beweging van onderop te ondersteunen. Want burgers kunnen niet zonder boeren en boeren niet zonder burgers.

Regio Nijmegen – Lokaal graan op de streektafel

In de regio Nijmegen wil vereniging voor landschapsbeheer De Ploegdriever brood, bier en pasta van lokaal geproduceerd graan uit natuurinclusieve teelt op de streektafel brengen. Boeren, verwerkers (molenenaars, bakkers, brouwers), afnemers (winkels, thuisbakkers) en organisaties vormen een lokale keten die de granen telen, verwerken en vermarkten. Doel is het vergroten van de biodiversiteit op de (graan)percelen. En met als resultaat natuurlijk lekkere en gezonde graanproducten voor de lokale markt. Een aantal voorloper-boeren doet al mee.

Op de foto: Emile Hagelen van Herenboeren Lingezegen, Tiny Wigman van Via Natura, Arno van der Kruis en Karina Hendriks van De Ploegdriever en Joren Merkus van Bakkerij Grondig.

Bron: https://www.natuurenmilieugelderland.nl/nieuws/gelderse-projecten-boer-buur-met-natuur-gaan-van-start/

The following two tabs change content below.

linda louwissen