Stichting De Streek op Tafel is een feit!

Afgelopen woensdag 20 maart, symbolisch op de eerste dag van de lente, was het dan zover. Mede namens Jan-Pieter Zonnenberg en vergezeld van Linda Louwissen, tekende ‘nieuwbakken voorzitter Martin Ruivenkamp’ enthousiast de oprichtingsakte van de Stichting De Streek op Tafel.

Het doel van de stichting is het (doen) bevorderen van een ecologisch, economisch en sociaal duurzaam voedsellandschap in de regio Nijmegen en omstreken. De stichting levert een bijdrage aan dit doel door:

  • Het in stand houden en bevorderen van het voedselnetwerk ‘De Streek op Tafel’, evenals het profileren van de uitgangspunten en waarden van De Streek op Tafel.
  • Het vergroten van de community die verbonden is met het voedselnetwerk De Streek op Tafel, inclusief inwoners, voedselinitiatieven, organisaties en bedrijven, en het stimuleren van de participatie binnen deze community.
  • Het bijdragen aan strategische denkrichtingen (programmalijnen) en het ondersteunen van het operationele netwerk.
  • Het organiseren van evenementen, activiteiten en bijeenkomsten om de betrokkenheid te bevorderen.
  • Het verstrekken van informatie over de activiteiten van de stichting, via verschillende beschikbare vormen van media.
  • Samenwerken met diverse relevante organisaties en instellingen om de doelstellingen te verwezenlijken.
  • Het bieden van advies en/of begeleiding aan individuen, organisaties of initiatieven binnen het voedselnetwerk.

Het is bijzonder waardevol dat Martin en Jan-Pieter ons voedselnetwerk willen ondersteunen vanuit de stichting. We zien uit naar een mooie samenwerking!

Graag delen we (nogmaals) hun motivatie:

Martin aan het woord:

“Na een bijdrage te hebben geleverd aan de ontwikkeling van het plan van aanpak voor wat ‘De Streek op Tafel’ is gaan heten, was ik zeer vereerd toen Linda mij vroeg om zitting te nemen in het bestuur van de stichting. Met groot enthousiasme heb ik de rol van voorzitter geaccepteerd. Ik vind het super gaaf dat ik de kans krijg om vanuit ‘De Streek op Tafel’ een bijdrage te (blijven) leveren aan het toewerken naar een ecologisch, economisch en sociaal meer duurzaam regionaal voedsellandschap. En, ik kijk ernaar uit om samen met Linda en Jan-Pieter (en met jullie) te werken aan het vergroten van de community dat verbonden is met het voedselnetwerk ‘De Streek op Tafel’ en om de participatie binnen deze community te vergroten. Ik ben vastbesloten om met enthousiasme en toewijding mij in te zetten om deze doelstellingen van de stichting te bevorderen en om gezamenlijk te streven naar toekomstbestendige streek op tafel. Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking.”

Jan-Pieter aan het woord:

“Als treasurer (schatkistbewaarder) van het Radboudumc werk ik in de gezondheidszorg. We hebben een geweldig specialistisch zorgsysteem in Nederland, maar daarin zijn we ook een beetje het gezonde geheel uit het oog verloren. Dat heeft mijn interesse, en daarom ben ik drie jaar geleden gestart met een opleiding Chinese geneeskunde, waarin ik leer om vanuit relaties te kijken en hoe je daarin het juiste evenwicht behoudt. Dat ik nu aan de slag mag gaan als bestuurder van de Stichting De Streek op Tafel voelt als een klein wonder. Dit gaat namelijk precies over het gezonde geheel! Het bijdragen aan een ecologisch, economisch en sociaal voedsellandschap betekent voor mij dat we ons weer verbonden voelen met al het leven, met de seizoenen, de bodem, de boeren, met gezond voedsel en natuurlijk met elkaar. Ik heb veel zin om met Martin en Linda de stichting in ontwikkeling te brengen, om jullie te ontmoeten, en me te laten inspireren in dit nog relatief onbekende landschap voor mij.”

 

The following two tabs change content below.

linda louwissen