Ingrid Kerkvliet over lokaal voedsel produceren en consumeren; Groene Metropoolregio

Ingrid Kerkvliet werkt bij Natuur & Milieu Gelderland als projectleider Boer&Buur met natuur, duurzaam voedsel en gezonde leefomgeving. Ze is voorzitter geweest van Herenboeren Lingezegen, en is voorzitter van Van Tuin tot Bord. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) ging met haar in gesprek over haar visie en ervaringen als het gaat om lokaal voedsel produceren en consumeren.

Een mooi pleidooi van Ingrid Kerkvliet :

“Ontwikkel als gemeente een voedselvisie op gezond geproduceerd voedsel en gezonde voeding. Maak gezond voedsel toegankelijk voor iedereen, stimuleer de korte keten, organiseer dat boerderijwinkels in het centrum terecht kunnen, verbind de duurzame landbouwinitiatieven met elkaar en geef hen een podium. Verbind het buitengebied met de stad/het dorp door het grootschalig toevoegen van landschapselementen als bomen, struiken, heggen, houtwallen. Zo kan men in een groene en prettige omgeving bewegen van stad naar platteland en andersom. Zorg dat mensen zich verbonden voelen met het landschap en met het voedsel van dichtbij. Dat is goed voor ons allemaal en voor de aarde.”

Zie voor het hele interview: https://www.groenemetropoolregio.nl/actueel/de-mensen-die-kleur-geven-aan-het-groen-blauw-raamwerk-ingrid-kerkvliet/

 

 

 

The following two tabs change content below.

linda louwissen