Nieuwsbrief no 2, december 2011

Beste geinteresseerde in Eetbaar Nijmegen,

Ruim drie weken na de vorige nieuwsbrief is er weer volop nieuws te melden. 

 • Op 1 december spraken Rian en Karla met wijkbeheerder Jolande Spierings  over mogelijkheden voor een buurttuin in Neerbosch Oost. De gemeente heeft daar zelf niet veel grond.  Een verwilderd stukje terrein op het industrieterrein in Hatert zouden we misschien wel in gebruik mogen nemen. Dit valt echter onder wijkbeheer Hatert. In januari horen we meer. Zie hier een impressie met foto’s. Op dit laatste stukje is geen toezicht, het ligt niet in een woonwijk. Op het forum vind u suggesties om iets te doen met een dergelijk stukje groen.
   
 • Op 21 december spraken Romilda en Karla met wethouder Jan van der Meer. We wisselden ideeën uit. Hij deed ons een paar goede suggesties en wij hem. Lees het verslag. Belangrijk voor ons is dat de gemeente gaat nadenken over spelregels, die ze wil stellen aan het uitlenen van grond. We hebben gevraagd om op één stuk te mogen beginnen, als een soort experiment. Hiermee kunnen we ook aantonen wat we waard zijn. Ziet u een stuk gemeentegrond, waarvan u samen met buurtgenoten een mooie buurtmoestuin van zou willen maken, neemt u dan even contact met ons op.
   
 • Hij noemde ons een voorbeeld van een buurtmoestuin in Nijmegen, die we nog niet kenden, in de Muchterplaats.
   
 • De Kaart met fruit- en notenbomen heeft er weer 2 locaties bijgekregen: een met kastanjebomen en een appelboom; en een met een pruimenboom. Beide in Grootstal.
   
 • Onze film over de buurtmoestuinen in Rotterdam is al 843 keer bekeken en staat inmiddels ook op andere websites. Buurtmoestuinen zijn populair. 
   
 • In Tilburg verscheen onlangs een Handboek buurtmoestuinen, met daarin zeer praktische tips voor wie een moestuin wil starten.
   
 • We ontdekten een verslag van een bijeenkomst  met deskundigen die betrokken zijn geweest bij de aanleg van buurt moestuinen. In dat verslag worden vijf voorbeelden genoemd en vooral ieder’s leerervaringen met het opzetten van buurtmoestuinen kunnen voor ons heel waardevol zijn. Een buurtmoestuin is er voor de buurt.  Het initiatief voor een buurtmoestuin kan best bij iemand van buiten de buurt  liggen. Vooral als de buurt heel divers is, kunnen we ons voorstellen dat een buitenstaander kan helpen bij de eerste opzet.
  Het initiatief kan uiteraard ook bij de bewoners zelf liggen.
  Je zal gezamenlijk tot een plan moeten komen en afspraken moeten maken met elkaar.
   
 • Talis denkt na over een buurtmoestuin in Meijhorst. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Jasper Weerkamp: 06-22 96 66 56

 Plannen:

 • (januari) overleg met woningbouwvereniging  Standvast om te informeren naar de aanleg van buurtmoestuinen in Malvert 
 •  alle woningbouwverenigingen kregen al een mail waarin we kort vertelden over eetbaar nijmegen. We zullen hen benaderen of zij een buurtmoestuin zouden willen faciliteren.

Wilt u meedoen of meedenken?
Kent u iemand in de buurt van Malvert of Meijhorst of woont u er zelf en wilt u meedoen aan een gezamenlijke buurtmoestuin?
Dat geldt ook voor het stukje verwilderd terrein op het industrieterrein Hatert, bij Neerbosch Oost.
Stuur een mail naar: bericht@eetbaarnijmegen.nl
Een buurtmoestuin heeft wel een trekker nodig.  We zoeken mensen die de kar voor hun eigen locatie willen trekken, graag speelt Eetbaar Nijmegen daarbij een ondersteunende en faciliterende rol.

We wensen  u allen een groen en gezond 2012,

hartelijke groeten,

Karla, Romilda, Toon,
Eetbaar Nijmegen