Verslag bijeenkomst 1: 1 feb. 2012

Voor het eerst kwamen geinteresseerden in een gezamenlijke moestuin bij elkaar.
Romilda, Toon en ik vertelden eerst iets over het ontstaan van het initiatief Eetbaar Nijmegen: in 2009 ontstond er een Transition Town in Nijmegen. Romilda, Toon en ik deden mee aan de werkgroep eetbare tuinen. In 2010 leidde dit tot hele praktische  “permablitzes”: acties van een dag(deel) waarin we iemands particuliere stadstuin veranderden in een eetbare, bij voorkeur met permacultuur ontwerp of elementen. Als tegenprestatie gold dat de eigenaar van de tuin minstens 4x moest meewerken bij andere permablitzes. Het waren bijzonder gezellige en leerzame dagen, er waren altijd genoeg mensen die meewerkten.
Ook vertelden we van onze mislukte poging om van het Professorenparkje een meer eetbaar parkje te maken.
En over permacultuur. Romilda omschreef het mooi als een eetbaar ecosysteem waar je alleen maar huppelend uit loopt te oogsten. Er komt wel meer bij kijken, maar het zal wel die kant opgaan. In ieder geval mag je bij permacultuur niet spitten! en laat je de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang gaan.

In 2011 deden we nog één permablitz en bezochten we gemeenschappelijke moestuinen bij anderen. We maakten een filmpje van 2 tuinen in Rotterdam. Hierdoor ging het kriebelen: dat willen wij ook. 

Petra en Roelanda vormen met nog twee anderen een groepje die met elkaar en andere buurtgenoten een gemeenschappelijke tuin zouden willen beginnen. We gaven hen een tip, in hun buurt ligt een grote gepermablitzte tuin die destijds, 2010,  nog meer buurtbewoners zocht. Naast dat terrein ligt een stuk grond braak. Daar hebben ze ook interesse in.  Ik bood aan om mee te gaan naar de eigenaar van de braakliggende grond. Ze overleggen eerst onderling.

Marjolijn heeft wel zin om mee te werken op het braakliggende stuk aan de Celciusstraat , maar wil geen kartrekker zijn. Zeker niet tot eind maart vanwege werk.
Rian heeft wel interesse in het stuk land op de Winkelsteeg, maar ook zij kan het niet alleen. 
Dit betreft in beide gevallen gemeentegrond. We zijn benieuwd naar wat de gemeente ons eind februari aan spelregels gaat opleggen. 
We raden beiden aan om versterking te zoeken: laat anderen de website zien en het linkje naar het project. Hopelijk vind je op die manier mensen die de lol er ook van inzien en zich ervoor willen inzetten.

Ik  liet wat foto’s zien van het Moerbeiplantsoen en andere permacultuurprojecten en ook een tekening van mijn eigen tuin, gemaakt met een gratis 3d tekenprogramma van Google: Google Sketch up. Als je een plan moet overleggen aan de gemeente of projecteigenaar kan je hiermee mooi scoren. Ik help je er graag mee. Het opmeten en de preciese plaatsbepaling van vaste elementen, zoals bomen, hekken ed. is het meeste werk.  

Karla Mulder