Droogte

Nu we weer in een langdurige droge periode zitten, zocht ik naar tips en vond deze twee handige sites:
https://huis-en-tuin.infonu.nl/tuin/72066-zaaien-of-planten-bij-langdurige-droogte.html

https://www.permacultuurzwolle.nl/9-manieren-om-met-droogte-in-de-moestuin-om-te-gaan/

Ze geven praktische tips, zoals:

  • week sommige zaden een paar uur voor (zachte zaden als bieten 4 a 6 uur)
  • zaai in tevoren natgemaakte aarde, bij voorkeur in compost, in een zaai geultje. Dek af met vochtige grond.
  • bedenk je zaaisel met jutedoek of gaatjesfolie of microklimaatdoek en haal dit ‘s avonds weg.
  • zorg voor begroeiing.  Laat onschuldig (niet woekerend) onkruid staan tot je gaat zaaien. 
  • zorg voor bescherming tegen wind en zon. Plaats bomen en struiken.
  • geef water in een kuiltje vlak bij de plant; of juist: maak een helling naast je planten en maak daar een geultje in. Het water zakt dan vanzelf naar de planten eronder.

Zandgronden o.a. in Nijmegen hebben nog steeds een probleem door de extreem droge zomer van 2018. Het grondwater niveau is nog niet op het juiste peil.  Gelukkig hebben de waterschappen er wel van geleerd, nl. dat het nodig is om in de winter waterbuffers zoveel mogelijk aan te vullen. Waterschap Rijn en IJssel deelde afsluiters voor sloten uit aan boeren, zodat regenwater in de sloten bleef staan. Stuwen hebben de hele winter in de zomerstand gestaan.

Achtergrond info over klimaat/neerslag/het zoutgehalte van de Rijn en Ijsselmeer tgv droogte vind je op https://www.waterpeilen.nl/
Door het verzakken van huizen tgv lage grondwaterstand gaan er waarschijnlijk wel maatregelen genomen om het grondwaterpeil op orde te brengen. Gunstig voor de huizen, maar ook voor onze moestuinen.

 

The following two tabs change content below.

Karla Mulder

Enthousiast over zelf je voedsel verbouwen, permacultuur, met eigen eetbare tuin, volkstuin en boomspiegel. In 2011 begonnen met het platform Eetbaar Nijmegen.