Nijmeegs Natuurfestival: 24 mei

(Tekst grotendeels overgenomen van De Bastei):
Op zondag 24 mei 2020 vindt weer het jaarlijkse Nijmeegse Natuurfestival (voorheen genaamd “Vier de Natuur”) plaats. Dit festival laat alle inwoners op een actieve manier genieten van het groen in de buurt, de wijk en de stad en zelfs daarbuiten. Iedereen kan bijdragen door zelf iets te organiseren.
De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie, coördineert het festival. De Bastei nodigt iedereen – particulieren, organisaties en bedrijven – uit om 24 mei 2020 een activiteit ‘in het groen’ te organiseren. Beheer je een stuk natuur, grote tuin of park, stel dit dan open voor een evenement. Buurtorganisaties, zet met bewoners iets leuks op in de wijk en tover een plantsoen of park om tot een feestelijke locatie! Organisaties op het terrein van sport, recreatie en cultuur, maak van dit festival gebruik om een breed publiek met je buitenactiviteiten kennis te laten maken.Ook moestuinen en voedselbossen kunnen het publiek uitnodigen om te zien hoe gewerkt wordt aan “stadslandbouw”. Het programma van vorig jaar kan hierbij een inspiratie zijn.
Aanleiding Al jaren achtereen vindt in Nijmegen eind mei dit grassrootfestival plaats. Die term ‘grassroot’ houdt in dat het initiatief aan de basis wordt genomen, dus door bewoners die iets van of met natuur willen delen. Of dat nu een groen bewonersinitiatief in de straat of buurt is, een natuurexcursie, een open dag in de moestuin, een buurtmarkt met plantgoed, een buurtfeest in het park, het groen in de stad krijgt op deze dag de verdiende aandacht.

Terugblik

Natuurtuin Bottendaal, Trompstraat

Het programma van vorig jaar is terug te vinden op www.debastei.nl/vierdenatuur. De activiteiten varieerden van het grote buurttreffen met honderden bezoekers in het Florapark met kinderboerderij tot kleinschalige natuuractiviteiten voor kinderen in het Sprokkelbos. Ik nam deel aan twee van de drie rondleidingen over het terrein van de spoorkuil. Hier leerde ik de moestuin Bottendaal kennen en schreef er een verhaal over.

Definitie

Het festival wil op deze zondag recht doen aan de intenties van zowel de Dag van het park als de Dag van de biodiversiteit.Het streven is dat in alle wijken van Nijmegen de groene locaties en initiatieven zich op een aantrekkelijke en gezellige manier presenteren aan de bewoners.
Uitgangspunt Dag van het Park: veel parken worden op deze dag omgetoverd tot levendige ontmoetingsplaatsen waar men zich de hele dag kan vermaken met zowel culturele, sportieve als culinaire activiteiten. Jong en oud kan zich vermaken, een ideale kans dus om er een leuke en afwisselende dag van te maken.

Uitgangspunt Dag voor de Biodiversiteit: we kunnen blijven práten over het belang van biodiversiteit, maar laten we die soortenrijkdom nu eens beléven. De rol van natuur in de stad wordt steeds meer onderkend. Natuur in de stad is een belangrijke waarde waardoor de stad aantrekkelijker wordt om te wonen, te werken en te recreëren. Groengebieden vormen een rustpunt in het hectische stadsleven. Omgekeerd is de stad een biotoop voor veel soorten planten en dieren. Sommige soorten gedijen in een stedelijke omgeving zelfs beter dan erbuiten. Dit geldt zeker voor Nijmegen dat met haar unieke ligging tegen de stuwwal aan de ene kant en de rivier aan de andere kant een groot scala aan bijzondere soorten herbergt.

Doelstelling

Nijmegen werkt aan de groene inrichting van de stad. Daarbij staat de ecologische waarde steeds meer in de aandacht. De gemeente stimuleert ook de initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de stad. Zo zet Operatie Steenbreek zich in om door meer groen de stad beter aan te passen aan de klimaatverandering. “Mijn groene wijk” biedt bewoners steun bij het ontwikkelen van natuur in de eigen straat of buurt. Het groen in de stad heeft veel te bieden: een bijdrage aan natuurwaarden, versterken van de leefbaarheid, beleving van natuur op tal van manieren zoals wandelen, spelen en ontdekken.

Ben je betrokken bij een parkactiviteit en/of iets met het thema biodiversiteit? Stuur een mail aan vierdenatuur@debastei.nl

Noteer de datum vast in je agenda, er zal veel te kiezen zijn! Ook het Limospark doet mee, daar kan je voordelig zelf opgekweekte plantjes kopen, ook voor de moestuin. Ik sta er zelf ook weer, dit keer in samenwerking met Velt Regio Nijmegen.

The following two tabs change content below.

Karla Mulder

Enthousiast over zelf je voedsel verbouwen, permacultuur, met eigen eetbare tuin, volkstuin en boomspiegel. In 2011 begonnen met het platform Eetbaar Nijmegen.