Nieuwsbrief no 3, maart 2012

Beste geinteresseerde in Eetbaar Nijmegen,

Na de laatste nieuwsbrief uit december stuurden we u een paar losse berichten. Hieronder treft u een overzicht van wat er sinds de laatste nieuwsbrief gebeurde:

 • Er meldde zich iemand die ook geïnteresseerd is in het braakliggende terrein aan de Celciusstraat in Grootstal.  Zij heeft inmiddels contact gezocht met de wijkbeheerder.
 • Op 1 februari kwamen geïnteresseerden in een gezamenlijke moestuin bij elkaar. Een verslag
 • Op 29 februari sprak ik met Jolande Spierings, wijkbeheerder van de gemeente. Zij heeft het onderwerp gemeenschappelijke moestuinen besproken in een wijkbeheer-overleg. Enerzijds is er het streven om hiervoor beleid te gaan maken en dat heeft tijd nodig. Aan de andere kant wil de gemeente ook wel vast zien wat er bij komt kijken als burgers zelf aan de slag gaan. Er komen dus op korte termijn nog geen spelregels, maar het lijkt alsof we dit seizoen toch wel ergens kunnen beginnen.
 • Stukje verwilderd terrein Winkelsteeg:  Op 11 maart komen geinteresseerden uit de buurt, Toon en Karla bij elkaar om eens goed naar het stuk grond te kijken (11 maart 16 uur) en naar de wensen van de geinteresseerden. Op 12 maart spreekt Karla als contactpersoon Jolande Spierings weer, nu samen met de wijkbeheerder en op locatie. Zij legt hen het op 11 maart bedachte plan voor. Hopelijk kunnen we daarna aan de slag.
 • Er komt een cursus Kweken van eigen plantgoed door Philip Jongeneel. Deze werd laat aangekondigd en had daardoor te weinig aanmeldingen.  De cursus start nu iets later, op 17 maart. Hij gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.
  Zie https://eetbaarnijmegen.nl/cursus-kweken-van-eigen-plantgoed/ voor aanmelding en meer informatie.
 • Lukt het je niet om zelf planten op te kweken, dan komt er een planten ruilbeurs van LETS Nijmegen, datum nog onbekend.
  Ook staan we met een paar mensen op het Limos terrein op de dag van het park op 3 juni met eigen stekken en opgekweekte planten.
 • Ben je op zoek naar zaden, kom dan naar de  10 maart naar Amsterdam. http://www.aseed.net/  Een evenement waar tuinders, mensen met een volkstuin en collectieven zaden kunnen ruilen, weggeven en verkopen.
 • Onder het kopje Nieuws staan nu 2 subrubrieken: nieuwsbrieven en rapporten. Bij de laatste staan interessante en inspirerende rapporten, zoals:
  • https://eetbaarnijmegen.nl/ideeenboek/  Ideeen voor de groene allure, binnenstad Nijmegen.
  • Rapport van Alterra uit 2011: Wageningen universiteit: Het rapport geeft een overzicht van  de empirische onderzoeksresultaten naar de relatie mens/natuur/groen. Daarnaast behandelt het betrokkenheid en draagvlak voor natuur en natuurbeleid; de verschillende visies op natuur; burgerparticipatie initiatieven. https://eetbaarnijmegen.nl/alterra-rapport/
  • Een ervaringsverslag van duurzaam openbaar groei en participatie, in samenwerking met Velt: heel helder en enthousiast geschreven verhaal van hoe een saaie wijk in een stad (Oostende, Belgie) ecologisch beheerd groen krijgt. In een klein jaar tijd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bewoners. Wat werkt wel en wat niet of onvoldoende? Leerzaam voor wie ook iets wil opzetten met eigen wijkbewoners.  https://eetbaarnijmegen.nl/wijk-in-groei/
  • Een rapport Food and the city Rotterdam met alle gemeenschappelijke moestuinprojecten en ook een mooi overzicht van de mogelijke rollen van de gemeente.
 • Onder het kopje Voorbeelden treft u een overzicht van de permablitz acties in Nijmegen in 2010 : hierbij werd telkens in één dag(deel) een gewone stadstuin veranderd in een eetbare, meestal ook met een paar permacultuur elementen. Bovenaan staan andere voorbeelden van eetbare stadstuinen.
  https://eetbaarnijmegen.nl/voorbeelden/eetbare-stadstuin/
 • Onder Voorbeelden vindt u ook een rij met voorbeelden van gezamenlijke moestuinen : https://eetbaarnijmegen.nl/voorbeelden/gezamenlijke-moestuin/
 • Voor hulp bij het eetbaar maken van uw gewone stadstuin, zie: https://eetbaarnijmegen.nl/meedoen/ik-wil-graag-een-eetbare-stadstuin/

Inspiratie is er genoeg. Het mooiste is toch het zelf doen.

Wie de komende tijd een excursie naar een permacultuurtuin, workshop oid wil organiseren, meld het graag op de mailinglijst. Zie de website, rechterkolom onderaan: https://eetbaarnijmegen.nl/nijme1/
Maakt u in dat geval zelf een datumprikker aan op datumprikker.nl. Dat is de snelste en eenvoudigste  manier om tot een datum te komen.
Wilt u graag aan zoiets deelnemen, meldt u dat ook op de mailinglijst.

Hartelijke groeten,

Karla, Romilda, Toon,
Eetbaar Nijmegen